2010-07-16

Jo gaila


51. GERAS KOMENTARAS 21:43 07-15 IP: 78.60.122.110
106. Esavicius 21: 05 07-15 IP: 95.173.47.79 Lenkija. Šalis pavogusi Lietuvos istoriją. Pasaulyje girdime pasisakymus – Lenkija, tai šalis su didinga praeitimi. Ar tai tiesa? Ne tai melas! Lenkai pasaulyje pristatinėja Lietuvos istoriją vadindami ją lenkijos istoriją. Pristatysiu jums istorinius faktus kurie visiems yra žinomi, bet lenkų propagandos pagalba iškreipta jų interpretacija. Lenkija tais metais buvo niekam nežinomas Europos užkampis, prie pat Didžiosios Lietuvos sienų. Lietuvių kariuomenė vaikščiojo per lenkijos teritoriją kaip per savo galinį kiemą. Kadangi lenkija buvo katalikiška šalimi, o Lietuva dar ne buvo pakrikštyta, Popiežiaus įsakymu kryžiuočių Teutonų ordinas yra perkeliamas į Lietuviškas Prūsų žemes, tam kad apginti lenkus nuo pastovių Lietuvių puldinėjimų. Lietuvą valdančios monarchų Gediminaičių šeimos, matydamos Teutonų kariuomenėje realią grėsmę savo valstybei, nutaria prisijungti lenkų žemes. Kadangi lenkai buvo žemos kilmės ir neturėjo nei vieno žmogaus galinčio kilme lygintis su Lietuvių valdovais, Vengrų imperatorius Liudvikas Anžu sutinka pasodinti savo dukrą Jadvygą į lenkijos sostą tam, kad Lietuvis monarchas - Jogaila turėtų lygiavertę žmoną tapdamas lenkijos karaliumi. Lietuviui Jogailai tapus lenkijos karaliumi, visi lenkai tapo Gediminaičių vasalais. Tokiu būdu lenkija tapo Lietuvių monarchų nuosavybe. Teutonų ordinas toliau kėlė grėsmę Lietuvai. Bet dabar, kuomet lenkai tapo Lietuvių monarchų nuosavybe, teutonų ordinui formaliai nebebuvo ką ginti, todėl Jogaila lenkų vardu pareikalavo Ordiną išsinešdinti iš Lietuviams priklausančių prūsų žemių. Ordinas atsisakė. Nors Teutonų ordinas buvo lenkų gynėjas, (ordinas ir lenkai buvo katalikais), bet valingas Lietuvis Jogaila privertė savo vasalus lenkus prisijungti prie Lietuvių kariuomenės ir kartu su jais išeiti į mūšį prieš savo buvusius gynėjus. Niekas Europoje netikėjo, kad Lietuviai sutriuškins Teutonų ordino kariuomenę, nes tai buvo elitinės Europos pajėgos. Lenkai niekada ne buvo geri kariai, o Lietuvius ordinas įsivaizdavo tik kaip nekrikštus barbarus ir pasitikėjo Dievo malone. Jie skaudžiai apsiriko, Dievas davė pergalę Lietuviams. Mūsų buvę tarnai lenkai dabar pasaulyje didžiuojasi Žalgirio mūšio laimėjimu, rengia šou, vaidinimus ir pan. bet užduokite sau ir jiems klausimą ar jiems ordinas kėlė grėsmę. Ordinas buvo grėsmingas tiktai Lietuvai, prieš kurią jis ir buvo pasiųstas. Reikia varyti purvina šluota Bumblauska ir jo pasekėjus iš Lietuvos istorijos formulavimo. p.s. Be je, Smolensko pulkai tai Lietuvos pulkai (Šimtmečiais Smolenskas buvo Lietuviškas miestas) ir bandyti juos atskirti nuo Lietuvių kariuomenės yra nešvarus lenkų įstorikų žaidimas bandant sumenkinti Lietuvių vaidmenį mūšyje. Be to, lenkų pulkų didžiąją dalį sudarė asmeninės Jogailos Lietuvių karinės pajėgos, kurios atėjo valdyti lenkiją kartu su savo valdovu .. Todėl lenkai išviso neturi jokių teisių į šio mūšio garbę. Jie buvo tiesiog Lietuvių vasalai.

Mindaugas - daug mindo.

Gediminas - gedi, mini.

Algirdas - alum girdo.

Kęstutis - kenčia.

Jogaila - jo gaila.

Vytautas - veja tautą.

2 komentarai:

Dario Budrio rašė...

(Raidė neišsemiamas šaltinis , Žodis amžina raida)

Mindaugas- mintim audringa namų židinį augina
Gediminas- kolektyvinę ašį aukščiausio žmogiškumo tveriu namų židinio pamatu, ateitį jos užtikrinant teisingu saiku
Algirdas- žodžio galia ir įdirbiu rėdo ąšį gaspadorių
Kęstutis-ateitį užtikrinantis išprūsimu
Jogaila-išmintim integruojantis gyv.ritmą šviesaus mątymo kolektyvinę
Vytautas-vedantis(priesakų pagrindu)tautą arba amžinybę per

https://www.google.com/search?client=ms-android-samsung&source=android-browser&ei=yqlnXMXfErCzmwX9tpWACQ&q=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80+%D1%8D%D1%82%D0%BE&oq=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB&gs_l=mobile-gws-wiz-serp.1.3.0i203l2j0j0i203l2.20447.31966..45469...2.0..3.336.4619.0j11j8j3......0....1.......5..35i39j0i10i203j0i131j0i7i30j46.XAVesOhQpCQ
https://www.google.com/search?ie=UTF-8&client=ms-android-samsung&source=android-browser&q=%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA+%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B
http://www.studychinese.ru/proverbs/107/

Tas

Dario Budrio rašė...

Perkūnų Taurė

https://drive.google.com/uc?id=0Bzripf7z5qVpNi12NXo4b0JjaDA&export=download