2011-04-08

Sąmokslas

Sąmokslo teorija – terminas, nusakantis daugelio nelaimingų atsitikimų, blogybių ir gyvenimo blogėjimo tendencingą aiškinimą slaptų jėgų veikimu – dažniausiai vyriausybių, specialiųjų tarnybų ar slaptųjų organizacijų. Šį reiškinį tyrinėja psichologai, sociologai.

Tendencingas aiškinimas.

Strongly favoring a particular point of view in a way that may cause argument: expressing a strong opinion.

Baisus dalykas!

Tyrinėja psichologai.

Psichiatrai netyrinėja?

Sąmokslo teorijomis bandoma tendencingai paaiškinti daugelio nelaimių, negerovių ir ekonominio nuosmukio priežastis, įvardijant slaptų jėgų veikimą (specialiųjų tarnybų, slaptųjų, uždarų organizacijų). Sąmokslo teorija gali apimti paradoksalius teiginius, taip pat iracionalius, paranojiškus ar sunkiai įsivaizduojamas, bet iš dalies tikėtinas, todėl ir neatmestinas tiesas.

Būna mėgėjų aiškinti protu nesuprantamus dalykus.

Tai mulkiai - gal nežino, kad tai - protu nesuprantama?

Bet būna ir kitaip - būna paranojiškų, bet iš dalies tikėtinų tiesų, pasirodo.

Šitai patvirtinti gali, matyt, psichiatrai.

Kaip ir tai, kad joks KGB niekada nieko nepersekiodavo.

Sąmokslo teorijos yra įprastos daugumoje pseudomokslų – paprastai jos naudojamos paaiškinti, kodėl viena ar kita pseudomokslinė idėja nėra visuotinai pripažįstama mokslininkų.

Sąmokslo teorijos, pasirodo, įprastos pseudomoksluose.

Ne moksluose - ne tokiuose, kaip ekonomika.

Reikia pseudomokslų pavyzdžių?

- O vis tik ji sukasi!

Tikras pseudomokslas!

Tai bent sąmokslo teorija!

Kas sukasi, Galileo Galilėjau, gal galva?


są́mokslas sm. (1)
1. S.Dauk, J.Jabl slaptas susitarimas prieš ką nors politiniais tikslais: Karo kurstytojų sąmokslas prieš taiką sp. Sukilimas turi remtis ne sąmokslu, bet pažangia klase (sov.) sp. Rengti są́mokslą DŽ1. Są́mokslą daryti NdŽ.
2. Mrs susimokymas, susitarimas ką daryti: Buvo anudums są́mokslas ateiti čia J. Mažu čia są́mokslas koks?! Vv. Regi, kokis są́mokslas jų buvo – išmonyt pinigus Dglš.

Še kad nori - ir Lietuvių kalbos žodyną reikės tirti psichologams su sociologais.

Argi būna slaptų politikų susitarimų?

Būna karo kurstytojų?

Čia gal jau nebe iracionalūs, bet paranojiški teiginiai.

Psichologų gali neužtekt, psichiatrų gali prireikt.

Nors...

Regi, kokis są́mokslas jų buvo – išmonyt pinigus!

Kadangi pinigai ir yra monai, monyt moneymasteriai moka.

Pažiūrėkit tarpą tarp 1.20 ir 1.22.

Ir aplamai, kalba mokslų daktarai ir akademikai, o ne pseudomokslų šundaktariai.

Kiek jie nusikalba, o kiek ne, kiek jų šnekos yra "iracionalios, paranojiškos ar sunkiai įsivaizduojamos, bet iš dalies tikėtinos, todėl ir neatmestinos tiesos", patys nuspręskim.

Komentarų nėra: