2015-11-22

Lietuva ir Izraelis

Lietuva ... kam?

Gal jūs juokaujat...
On the eve of the Jewish New Year 2015, Israel's population stood at a record 8,412,000.

Israel welcomed approximately 32,000 new immigrants between the Jewish New Year 2014 and 2015, with most immigrants arriving in Israel from the Ukraine (26%), France (25%), Russia (21%), and the United States (9%).

When the state was established, there were only 806,000 residents and the total population reached its first and second millions in 1949 and 1958 respectively.

Out of the 14.2 million Jewish people in the world, 43% reside in Israel.

Израиль для евреев.
Išverst?

Taigi.

Lankėsi mūsų vadai Izraely nesyk.

O ar pasiteiravo, o paskui papasakojo mums, jų  pavaldiniams, kodėl:

1. Lietuva nyksta, o Izraelis plečiasi?

2. Iš Lietuvos bėga, o Izraelin atvyksta?

3. Izraelis per mažas, o Lietuva - ne per maža?

4. Izraeliui JAV duoda 30 mlrd. dolerių kasmet, o Lietuvai neduoda?

5. JAV ūkinis kalendorius toks kaip Izraelio, bet ne toks, kaip Lietuvos?

6. Judėjų tikėjimai Lietuvoj bent du tradiciniais pavadinti, o lietuvių tikėjimas nėr tradicinis ne tik Izraely, bet ir Lietuvoj?

7. World Lithuanians and World Zionists - visi Izraely?
8. Man from Lithuania -
koks?

Komentarų nėra: