2016-06-12

Parduotuvės vedėja kviečiama į pirmą klasę

Šiandien, dar neišlipęs iš automobilio "Lidl" aikštelėje, pamačiau pažįstamą masoną,
bestumiantį didelį pigų maistą politiškai persitvarkančioms šalims tiekiančio parduotuvių tinklo "Lidl", kuris priklauso Vokietijos turčiui, žinančiam "mažai žinomo Pasaulio banko sparno" duris, vežimą prekėms.

Išsišiepiau - dar pernykštį rudenį tasai "Lidl" vežimo stūmėjas man aiškino, kad juos, masonus, reikia labai gerbt ir jų klausyt - esą, jie labai labai galingi.

Ir tokie dalykai,
anot jo, reikalingi mums, nes, esą,
jie
natūralūs:)

Norėjau iš jo dabar pasišaipyt - universiteto dėstytojas, jeigu netarnauja pinigų printerio valdytojams, savaime suprantama, šiais Vienos Versijos laikais (cha cha cha:))),

tiesiog pagal apibrėžimą privalo lankytis tokiose "patraukliose" vietose kaip "Lidl" - o ką gi čia veikia galingasis masonas?

Bet susilaikiau.

Susilaikiau, ir, man pasirodė, kad pro aukštesnį, negu tikrą,
gal kartoninį, Sabonį nuėjau parduotuvėn.

- Parduotuvės vedėja kviečiama į aštuntą kasą! - nuaidėjo per to "Lidl" garsiakalbius neužilgo.

:)))

kasà sf. (4)
1. M, DŽ dėžė, spinta pinigams saugoti: Kasą išplėšė BsPIV260.
2. Š įstaiga, kurioje atliekamos pinigų operacijos: Taupomoji kasà DŽ. Nuejau kason, ir kasa nemaino pinigų Švnč.
3. visi kieno pinigai; pinigų kiekis įstaigoje: Patikrinti kãsą DŽ. Vežė kasierius pinigus in savo kasą BsPIV57.
4. DŽ spaustuvės dėžė, kur atskiruose skyreliuose sudėtos raidės: Ant stalo sustatytos raidžių kasos, sudėti rankraščiai A.Vencl.

Kokia ta naujadariškon kason kviečiama vedėja - geltonkasė, ilgakasė, raudonkasė?

Po minutės vėl:

- Parduotuvės vedėja kviečiama į pirmą kasą! - nuaidėjo per garsiakalbius.

O maža mergaitė, įsitvėrusi tėčio ranką, garsiai atkartojo:

- Parduotuvės vedėja kviečiama į pirmą klasę! - ir nusikvatojo.

Tada ir aš 
nusijuokiau:)

Komentarų nėra: