2018-04-28

NeKompozitorius Vytautas Landsbergis


Нет аналогов в мире...
Taigi čia rusiškai...

Lietuviškai: neturi analogų pasaulyje.
Pasak architektūros istorikės Marijos Drėmaitės, Kompozitorių miestelis Žvėryne*
neturi analogų pasaulyje. Niekur kitur nėra tokio kūrėjų reikmėms pritaikyto kotedžų kvartalo su perklausų sale – taip kadaise vadinti Kompozitorių namai.

Kuo gi šis kvartalas išskirtinis? M.Drėmaitė atskleidė daug įdomių šio projekto detalių.

6-ojo dešimtmečio pabaigoje Vilnių kamavo didelis butų stygius, didmiesčiuose įsibėgėjo masinės statybos. Tad 1964-aisiais atokiame Žvėryno pušyne baigti statyti 16 modernių sublokuotų namukų nebuvo įprasti to meto statiniai.

Kiekviename kotedže buvo po butą, išdėstytą per du aukštus. Kiekvieno buto antrajame aukšte buvo didelis kambarys su vieta fortepijonui.

Šalia kotedžų buvo pastatytas tuo metu tik užsienietiškuose žurnaluose matytų modernių formų pastatas, vadintas perklausų sale.

Vilniečiai sužinojo, kad Žvėryne iškilo kompozitorių miestelis. Taip patogiai įrengta KOMPOZITORIŲ KOLONIJA buvo ir tebėra vienintelė žinoma pasaulyje.

Be to, tai – unikalus, sovietinių laikų, bet ne sovietinio tipo architektūros pavyzdys.

Kaip masinės gyvenamosios statybos įkarštyje galėjo atsirasti toks individualizuotas ir modernus gyvenamasis kompleksas? Anot M.Drėmaitės, pirmiausia – dėl privilegijuotos kūrybinių organizacijų padėties.

Vilniuje ir Kaune jau nuo 1958-ųjų buvo draudžiama individualių namų statyba, kaip reikalaujanti per daug teritorijos. Skatinta statyti daugiaaukščius daugiabučius. Tipiniai penkiaaukščiai buvo projektuojami ir Žvėryne, neišskiriant nė dabartinės kompozitorių miestelio teritorijos.

Tuo metu galiojo griežtos gyvenamojo ploto normos. Didesni butai ar netgi privatūs namai miestuose negalėjo viršyti 60 kv metrų. Tačiau dailininkams ir skulptoriams jau nuo 1953-ųjų naujai projektuojamuose Vilniaus ir Kauno namuose buvo leidžiama įsirengti kūrybines dirbtuves su gyvenamaisiais butais prie jų.

Vėliau ir kitų kūrybinių organizacijų nariai galėjo pretenduoti į didesnį negu nustatytas gyvenamąjį plotą, motyvuodami kūrybinės erdvės poreikiu. Ši erdvė nebuvo įskaičiuojama į naudingąjį gyvenamąjį plotą. Be to, menininkai galėjo gauti Statybos reikalų komiteto leidimą individualiam projektavimui.

Tuo metu neturėjusi savo patalpų Kompozitorių sąjunga nusprendė kartu su administraciniu korpusu statydintis gyvenamųjų namų kompleksą. Mat kūrybinės sąjungos sovietmečiu buvo ne tik ideologinio poveikio ir kontrolės instrumentas. Jos turėjo rūpintis savo narių buities ir kūrybos sąlygomis, o tai taip pat reikalavo palaikyti glaudžius ryšius su Komunistų partijos vadovybe.

Kompozitoriams pavyko išsikovoti leidimą statyti mažaaukščius kotedžus, apeliuojant į kūrybos poreikius, esą muzikavimas trukdo kaimynams, todėl reikia izoliuotis nuo kitų.

Žinau, kad šioje KOMPOZITORIŲ KOLONIJOJE gyvena ir Vytautas Landsbergis, gyvena čia nuo gūdžiųjų sovietmečio laikų.

Bet niekad negirdėjau jokio KOMPOZITORIAUS Vytauto Landsbergio muzikos kūrinio.

Na, aš gi matematikas, muziką tik šiaip mėgstu - gal tiesiog nei man, nei Gūglei kompozitorius Vytautas Landsbergis neužkliuvo?

Pasikalbėjau su garbiais kompozitoriais ir sužinojau, kad ir jie nežino MUZIKOLOGO Vytauto Landsbergio autorinių muzikos kūrinių.

Mat, pasirodo, Lietuvos Kompozitorių Sąjungoje ir sovietmečiu buvo, ir dabar daug NeKompozitorių - MUZIKOLOGŲ.

AR SYKIAIS SOVIETMEČIO MUZIKOLOGAI NEBUVO MUZIKOS IDEOLOGIJOS PRIŽIŪRĖTOJAIS?

A?

Profesorius V. Landsbergis ilgai buvo Lietuvos Kompozitorių sąjungos valdybos ir sekretoriato narys, ligi šiol yra M. K. Čiurlionio draugijos pirmininkas...

Na, čia Sovietinės Lietuvos Kompozitorių reikalas - rinkti Lietuvos Kompozitorių sąjungos valdybon ir jos sekretoriatan NeKompozitorių* Vytautą Landsbergį**.

Kitokią, bene svarbesnę naujieną (bent jau man - naujieną) sužinojau: NeKompozitorius Vytautas Landsbergis REDAGAVO MIKALOJŲ KONSTANTINĄ ČIURLIONĮ, ir mano kalbinti Kompozitoriai M.K.ČIURLIONIO ORIGINALIŲJŲ NATŲ NEMATĖ.

Nieko sau!

O man šitokia mintis atėjo:

NeKompozitorius Muzikologas Sekretorius Vytautas Landsbergis, Aukščiausias Valstybės Pareigūnas,
redagavo ir Lietuvą.
Pagal kieno muziką?

* Kas čia per burtai?***
** Wiki tokius Landsbergių herbus mums rodo...

*** Kažkokia fantasmagorija....****
**** Ponai -  Žvėrynas, Radvilų žvėrynas...
3 komentarai:

Dario Budrio rašė...

Velnio išrinktieji kaip sakydavo Kristus, perėmė viską kas TikRa (perkunus ateitį išmintim vedančius ašį)
Jų mintys į dangų neina, tokia gamtos matematika įdingųjų atžvilgiu.
Abraoma, Mozę ir pranašus nužudė(Mozė išvedė vergus labiausiai pažeidžiančius 10 priesakų iš 40. Žudikai perdarytomis tezėmis maitina mailių , stambiems plėšrūnams.

Возлегите во травы на споды своя" - так сказал Исус преступникам-резервантам. "Каждый СвЕрЧОк должён знать СвОй ШОстОк"- такова одна из Заповедей СвятаРуси, а Они - всегда надёжная подсказка к действию. Все Люди Связаны в Коллективном Духе-Разуме Людской ЭкоНиши - Он наша общая Аура.

Dario Budrio rašė...

Žodžiuose Abraomas ir Sara(CARa) Tėvalogija ir Motinalogija. (perimta iš Žmonių kolektyvo ir perdažyta)
Abraomas- AugGinančiu būki išmintim žydintiem
CaRa- žmogiško neišsigimimo Šviesa
Avelis- auga tveriant kolektyvine dvasia žmoniškumu
Kainas- K iš i/L(žmogus ateities, be dūšios įdirbio) kolektyvinės nišos parazitas

Zenonas rašė...

Negalima pasitikėti danajais, dovanas dalinančiais. Kad ir kiek vilką bešersi, vis tiek meškino storesnis.
Euforijos apimta Lietuva, europezių vedina užmiršo, nepasidomėjo - kad to Purvakalnio protėviai ir visa aplinka - patiklių lietuvių iliuzijomis mintantys kryžiuočiai. Kryžiuočiai - amžinieji lietuvių priešai. Lietuviams krikšto-perkrikštijimo (dovana už nieką, neužsidirbus, o tik už Žodį) pasaulėjauta svetima. Viskas, kas realu (tikra) materialu - turi savo vertę ir TIKRĄ kainą. Kas su pigumo iliuzija-svajone susitaiko - pereina į kryžiuočių pusę. Išugdyti Brolių Grimų pasakomis: visada laimi trečias brolis kvailelis, užtenka tik gerumo ir atsidavimo kažkieno valdomam likimui. Visos svetimos ideologijos ateina "pigiai", o brangiai išsineša. 1940m agitatoriai po kaimus varė: "balsuokit(?) už tarybų valdžią, nereiks dirbti-vargti. Viską tarybų valdžia duos." Patikėjo tik kvailiai ir tinginiai. Kitiems buvo pritaikyta jėga.