2019-01-21

Petras Cidzikas


Pirmasis su praėjusiais, 2018-tais, Metais Petras Cidzikas pasveikino...
Vakar neatlaikė Kruvinojo Vilko SuperMėnulio.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro 
pranešimu, ketvirtadienį, sausio 24 d., P. Cidzikas bus laidojamas Vilniuje, Rokantiškių kapinėse. Pogrindžio spaudos platintojas, pirmųjų mitingų už laisvę organizatorius nuo trečiadienio popietės bus pašarvotas Šv. Ignoto bažnyčios šarvojimo salėje. Šioje bažnyčioje prieš išnešant karstą ketvirtadienį įvyks Šv. Mišios.


1 komentaras:

Dario Budrio rašė...

'Slepiančios paslaptį' tautos atstovai galėtų nebeslėpti ir kažką pasakyti ašarų pakalnėj.. Brošiūrom kelio nenutiesi