2020-04-07

KoronaKošė


Bijom bijom


visi KoronaViruso bijom...

Tegul jis pats bijo!

Grybus (kurių Vakariečiai bijo kaip Velnias Kryžiaus)
taigi valgom!

Skelbiu KoronaViruso Košės ProGramą: jei jau SuSiIzoliavusioj Lietuvoj maisto gali stigt - miskim KoronaVirusine Koše!


Juk mūsų PsichiAtras bus tų KoronaVirusų tūkstančius tonų už skolintus Milijardus


prigaudęs!

Kur juos slepia?

Išvirt ir praryt!


Komentarų nėra: