2009-05-09

Pilis Lietuva

Šiandien šventė, daugeliui.

Vieniems tai - Pergalės diena, kitiems – Europos diena.

Tešvenčia visi savo šventes.

Europos
diena gimė Vakarų Europoje. Kodėl tąsyk ji nevadinama Vakarų Europos diena?

Tiesiog todėl, kad vakariečiai uzurpavo Europos vardą. Ir jau senokai.

O Pergalės diena gimė Rytų Europoje.

Kas kadaise atskyrė Europos Vakarus nuo Rytų?

Kodėl toji takoskyra išliko iki šių dienų, kodėl ji niekaip nepradingsta?

Ką veikėme, veikiame ir veiksime mes, vėl ir vėl, kaip tai kam nors bepasirodytų keista, atsiduriantys Europos centre?

Ne tik geografiniame centre.

Tikrų tikriausiame centre, takoskyroje tarp Rytų ir Vakarų.

Pažiūrėkime, kas kadaise skyrė ir tuo pačiu jungė dabartinius Rytus ir Vakarus.

Tada, seniai - kai gimė Europos rytiečių ir vakariečių kalbos.

Pilis angliškai - „a castle“.

Šis žodis, jų pačių aiškinimu, kažkokiais keliais susijęs su žodžiu „kastruoti“:

castle

late O.E. castel, from O.N.Fr. castel, from L. castellum "fortified village," dim. of castrum "fort;" cognate with O.Ir. cather, Welsh caer "town" (and perhaps related to castrare "cut off").

Tegul patys aiškinasi, kaip ten jiems nutiko.

Štai žodžiai „pilis“ ir „spyna, užraktas, raktas“ Vakarų Europos kalbomis:

English Norwegian castle slott
English Norwegian lock sluse

English French castle tour
English French lock clôturer, obturer

English Dutch castle slot
English Dutch lock slot

English Swedish castle slott
English Swedish lock sluss

English German castle schloss
English German key schlüssel

O čia tie patys žodžiai keliomis slavų kalbomis:

English Russian castle замок
English Russian lock замок

English Polish castle zamek
English Polish lock zamek

English Czech castle zámek
English Czech lock zámek

Kodėl ir tie, ir anie pilyse kažką rakindavo?

Ką?

Gal vieni kitus?

Rakina tas, kas turi raktą.

Užrakintasis rakto neturi.

Kaip jie jausdavosi tokioje pilyje?

Mes tai supildavom piliakalnį, ant jo – pilį.

Gal panašiai kaip čia.

Ne tam, kad norėdavom joje kažką užrakinti ar patys užsirakinti.

Patys žinot kam.

Tie, kas pilyje tuo metu likdavo, buvo bendrapiliečiai.

Piliečiai.

Jie buvo tikrieji, tikriniai piliečiai.

Nes anapus pilies tykojo Anapilis.

Latvių pilietis – pilsonis.

Irgi iš pilies.

O štai kokie Vakarų Europos piliečiai:

English citizen

English Norvegian citizen borger

English Swedish citizen borgare

English Danish citizen borger

English German citizen bürger

English Italian citizen cittadino

Kokie iš jų piliečiai...

Miestelėnai...

English Russian citizen гражданин

English Bulgarian citizen гражданин

English Serbian citizen грађанин

Огороженные?

Tai ką, mes vos ne vieninteliai tikrieji piliečiai belikom?

Kai kam labai nepatinka, kad mes šitokie tebesam, bando susilpninti mus, šmeiždami mūsų protėvius.

Gal nori sumenkinti mus, supainioti ar suerzinti prieš rinkimus?

273. Rinkimai artėja, piliečiai! 10:36 04-28 IP: 80.240.12.72
Todėl ir plauna mums smegenis, norėdami atitraukti dėmesį ir įpiršti vieną ar kitą parsidavėlį.

Piliečiai, bendrapiliečiai - iš tos pačios pilies.

Palyginkit su germanų miestelėnais: buerger'iais ir citizen'ais, kurių protėvių raštais remiasi šis Baronas. Su slavų graždanin'ais ne geriau - iš ograždenija jie.

Būkime budrūs.

Rinkime bendrapilietį, piliečiai!

Supilkime šitą pilį, piliečiai.

Mes, visi.

Pilis Lietuva!

Tai bent.

1 komentaras:

Dario Budrio rašė...

https://m.youtube.com/watch?v=LtZu8mRyEtc