2010-01-25

Pridėtinė vertė

Pasakojau, kaip neseniai pėsčias bankan ėjau.

Sakiau, kodėl, bet nesakiau, dėl ko.

Pinigų reikėjo.

Paprašiau tūkstančio.

Gavau 993 litus.

Na, ne visai taip.

Gavau tūkstantį.

O 7 litus bankas patyliukais iš mano sąskaitos sau "nusirašė".

Patyliukais - kad neerzeliočiau.

7 litus “sumokėjau bankui už išgryninimą”.

Gal darbdavys, pervesdamas man atlyginimą, bus pelų primaišęs algon?

Ne.

Bankas užsimanė 7 litų, ir pasiėmė.

O ko jam varžytis?

Leidžiu jam imti 7, jis ir ima 7.

Pasitaisau: ne leidžiu, o leidžiam.

Ne taip seniai nebuvo šito – kiek parašyta popieriuj, tiek ir gaudavau.

O dabar - ne.

Kas man iš to, kad gavau 7 litais mažiau?

Nieko gero.

28 straipsnis. Finansinės paslaugos

1. PVM neapmokestinamas paskolų teikimas, taip pat suteiktos paskolos priežiūra, jeigu ją vykdo tą paskolą suteikęs apmokestinamasis asmuo.

2. Jeigu kitaip nenustatyta 46 straipsnyje, PVM neapmokestinamas finansinių garantijų ir laidavimų teikimas, taip pat suteiktos finansinės garantijos ar laidavimo priežiūra, jeigu ją vykdo tą garantiją ar laidavimą suteikęs apmokestinamasis asmuo.

3. PVM neapmokestinamos indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimo ir tvarkymo paslaugos, atsiskaitymų tarp bankų ir (arba) kitų kredito įstaigų įskaitymas (kliringas), taip pat kitos su atsiskaitymų organizavimu susijusios paslaugos, pinigų pervedimas, atsiskaitymo negrynaisiais pinigais organizavimas (įskaitant banko kortelių ir kitų mokėjimo priemonių išleidimą, jų turėtojų aptarnavimo paslaugas ir operacijų su jomis atlikimą), akredityvų išleidimas ir susijusios su jais operacijos, taip pat sandoriai dėl skolų ir skolinių pasižadėjimų. Šios dalies nuostatos netaikomos skolų išieškojimo paslaugoms, taip pat finansuotojo paslaugoms, teikiamoms pagal faktoringo sutartį.

4. PVM neapmokestinami sandoriai dėl valiutos (įskaitant valiutų keitimą), taip pat grynųjų pinigų įmokų priėmimo ir išmokų mokėjimo, pinigų tvarkymo ir kitos paslaugos, tiesiogiai susijusios su bet kokios valiutos banknotais ir monetomis.

5. PVM neapmokestinami sandoriai dėl vertybinių popierių, išvestinių finansinių priemonių, taip pat tarpininkavimo nurodytuose sandoriuose ir kitos tiesiogiai su nurodytais sandoriais susijusios paslaugos (emisijos organizavimas, vykdymas, registravimas ir kt.).

Pridėtinė vertė – skirtumas tarp firmos pagamintos produkcijos rinkos kainos ir jos gamybos žaliavų bei paslaugų kainos.

Ar įgijau banke vertės?

Ne.

“Nudrožė” 7 litus ir paleido namo eiti.

Ir parėjau.

O štai šiandien sustabdžiau savo auto prie viešojo tualeto Vilniaus Lukiškių aikštėje.

Ir užėjau.

Patys žinot, ko.

Dabar turiu nepaneigiamą įrodymą kad mano vertė ten padidėjo.

Vienu litu.

Su PVM.

Kaip matot, Amerikoj PVM nėra, gal kad vartojimas sudaro apie du trečdalius JAV BVP - tai iš kur imsis vertės didėjimas?

O mes galime įgyti vertės visiškai netikėtu būdu.

Kaip matot, kliento vertę vienu litu padidinusi UAB "Stebulė" šiuom įsipareigojo Lietuvos Respublikai sumokėti 17 centų pridėtinės vertės mokesčio:


Išėjęs laukan, bandžiau pajusti padidėjusią savo vertę.

Negaliu nei teigti, nei paneigti, kad nepavyko...

Šiaip ar taip, dabar aišku, kodėl "vienon vieton" ir karaliai pėsti vaikšto.

Nes verta.

O ar matėt karalių, pėdinantį bankan?

Nematėt.

O vertingesni būti norit?

Pažiūrėkit į paveikslėlyje tūnantį faktinį vertės padidėjimo įrodymą.

factitious
1640s, from L. factitius "artificial," from factus, pp. of facere "do" (cf. Fr. faire, Sp. hacer), from PIE base *dhe- "to put, to do" (cf. Skt. dadhati "puts, places;" Avestan "dadaiti "he puts"; O.Pers. ada "he made;" Hitt. dai- "to place;" Gk. tithenai "to put, set, place;" Lith. deti "to put;" Czech diti, Pol. dziac', Rus. det' "to hide," delat' "to do;" O.H.G. tuon, Ger. tun, O.S., O.E. don "to do;" O.Fris. dua, O.Swed. duon, Goth. gadeths "a doing;" O.N. dalidun "they did").

Tai va.

Reikia tik norėti.

Beje, kaip taikliai pastebi Deloitte Lietuva , nuo š.m. sausio 1 d. gerokai išsiplėtė pajamų natūra sąvoka.

Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme buvo nustatyta kas laikoma pajamomis natūra, o nuo sausio 1 d. įstatyme konkrečiai nurodyta kas nelaikoma pajamomis natūra.

Vadinasi dabar, visa kita, kas atitinka pajamų natūra sąvoką, bet neįtraukta į įstatyme nurodytų išimčių sąrašą, tampa apmokestinamomis pajamomis natūra.

Sutikit, kad toli gražu ne visada sumokame po litą, kaip Lukiškių aikštėje.

Vadinasi, tuomsyk gauname pajamas natūra.

Šito nenuneigsi.

Regis baisiai čia - litas...

Betgi litas prie lito...

3.000.000*365*1litas - jau virš milijardo litų!

Kasmet.

Ir tai - pačiais kukliausiais skaičiavimais, juk diena dienai nelygi...

Statistikos departamentui darbo bus?

Metodologijos reikia, metodikos, metodų.

Žiūrėkit, jau ir žybtelėjo šviesa tunelio gale.

Teks trauktis krizei...

Komentarų nėra: