2010-08-27

Valdovai

Didieji kunigaikščiai ir didikai visokeriopai rėmė turtingus žydus, nes šie už nuošimčius skolino jiems pinigų, krašte plėtojo piniginę prekinę apyvartą.

Ne už nuošimčius, už palūkanas, skaičiuojamas nuošimčiais.

Keisti sąvokas - pavojinga.

Palūkanos nėra nuošimčiai.

O pinigai - ne gėris.

Pinigai yra visuomenės skola bankams.

O skolinimas už palūkanas nėra pagalba.

Demos + kratos = demokratija.

Rinkimų metu deleguojame savo įgaliojimus valdyti mus mūsų išrinktiesiems.

Mat, netgi interneto amžiuje patys, kažkodėl, savęs valdyti negalim.

Ar nebenorim?

Ar įpratimas - antras prigimimas?

Ar tiesiog - garde gardu?

Kriu kriu?

Kokie jie, mūsų valdovai?

Demos + agogos = demagogas.

Žmonių, liaudies vadas.

Mūsų visų lyderis.

Na, demokratiją dar pripažįstam, nors tos kalbančios lėlės ir įtartinai atrodo, bet demokratiniuose rinkimuose rinkto savo, vadinasi, liaudies lyderio, senovišku, tokiu vis dar madingu graikišku, demagogo vardu kažkodėl nebevadinam.


Nuinfliavo tas kadaise gražus graikiškas titulas.

Kada?

Ar ne tada titulų nuvertėjimas prasidėjo, kai aiškių lietuviškų vardų atsisakėm?

Kai valdantieji dvigalvį, patys bevelydami likti šešėlyje, užvaldė ir mūsų valdovus, pavertę juos savo tarnais, už virvelių tampomomis lėlėmis?

Kokie jie, mūsų rinktieji, valdovai, po perkūnais, jei sugebėjo praskolinti visą pasaulį?

ìždas
sm. (2) NdŽ
1. Š valstybės lėšų visuma, pinigų kasa: Ižde randasi auksas, sidabras, žemčiūgai ir akmenes brangūs SPI354. Iždą atvėrė PK154. O kokie gi mumus iždai MP132. Kursai išima ižg iždo (arba skarbo) savo naujus ir senus daiktus Ev. Juozapas surinko už parduodamus javus visus pinigus ir juos sukrovė į karaliaus iždą Skv1Moz47,14. | Atėmiau iš iždo užtrauktą algą už kelius metus rš. Į ... iždą kiekvienas šį tą kas savaitę įneša pagal savo turtą A1884,263.
2. JJ, Vad išlaidos, lėšos: Kad nebūtų tiek daug iždo, jų (apmušalų) seniai jau nebemaino J.Jabl. | Iždai, arba kaštai, tam yra didžiai maži S.Dauk.
3. CII396, M, Š turtas, lobis, lobynas: Kur yra iždas, arba skarbas, mūsų, ten yra ir širdis M.Valanč. Ieškodamas užslėptų iždų, arba skarbų, pačius kapus draskė ir naikino S.Dauk. Baimė mane apėmė, matant mano visus iždus, galinčius sugruvimūse kalno prapulti I. Žmonės mat ieško užkasto girioje iždo rš. Iždą krauju, gaminu SD337. Nesa kam derėtų žmogui iždą kokį žinoti kur esant, o nežinotų tą kaipo išgauti BPI76

Kaip jiems, mūsų rinktiesiems, liežuvis apsiverčia iždu vadinti skolų sąrašą?

- Tai balamūtai!, - sakytų protėviai.

- Kaip tokius sau ant galvų užsileidot?

atsakytume?

O kur tie kiti, tikrieji, lyderiai?

Syn + agogos = lyderiai sykiu.

Kur jie, kur?

Čia?

Panašu į tai.

O demos tada kur?

Kurgi liaudis?

А народ в поле, пашет?

Tai gal reikia, šitą patį, visiem pasakyt, kad nepamirštų plūgą mest ir nusilenkt žemai, kai valdovai pro šalį važiuos?

O gal geriau pasitart su mūsų rinktais išrinktaisiais - visiems lenktis, ar tik tiems, kur pinigus skolina?

Ar niekam nesilenksim?

Komentarų nėra: