2010-09-11

Šalom, tautiečiai!

Lithuania

from Lith. Lietuva, of unknown origin, perhaps from a PIE source related to L. litus "shore" and thus meaning "shoreland."

Kam čia toli senovėn žiūrėt, dar pamatysi nereikia, užteks ir jaunesnių už graikus lotynų.

Brest
city in France, from Celtic, from bre "hill." The city in Belarus is from Slavic berest "elm." Ruled by Lithuania from 1319, it thus was known as Brest Litovsk until 1921.

Gal guobos, davusios miestui vardą, tada lietuviškom patapo?

Vat ir ne, ne guobos ten buvo, o beržai. Tų beržų žievė ir davusi miestui vardą. Ir plati upė ten buvo.

Kuklūs mes, užteks ir Brest-Litovsko, negi visiem imsi šnekėti, kad kadaise ten buvo brasta, kurios vietoj radosi Brasta, paskum - Lietuvos Brasta. Pradėsi taip šnekėt, gali ir tūkstantmetės Rusijos istoriją sugriaut.

Įdomu, prancūzai ten, kur jų Brestas dabar stovi, irgi kadaise brastą rado ar tik rusiškų beržų?

Teutonic
c.1600, "of or pertaining to the Germanic languages and to peoples or tribes who speak or spoke them," from L. Teutonicus, from Teutones, name of a tribe that inhabited coastal Germany and devastated Gaul 113-101 B.C.E., probably from a P.Gmc. word related to O.H.G. diot "people" (see Dutch), from *teuta, the common PIE word for "people" (cf. Lith. tauto, Osc. touto, O.Ir. tuath, Goth. þiuda, O.E. þeod).

Tautonys ant Maino.

Tautatis kur nukeliavęs.


Tautana kažikur pasilikusi.


Ką darysim, tautiečiai, našlaičiais palikę?

Litvak
"Jew from Lithuania," 1892, from Pol. Litwak "Lithuanian."

Šalom, tautiečiai!

Koks nelabasis viską taip sumaišo sumakaluoja, kad po tas rašinių šalis bekeliaudamas gali sprandą nusisukti?

Žinios - iš pirmojo puslapio.

Iš neišmanymo šitaip, ar tyčia, sąmoningai slepiant tiesą?

Kas tie Tautos priešai?

Gal tie, kam nepatinka kai neskūpi - tau tą, tau tą, tau tą?

Nes patinka šitaip: man tą, man tą?

Gal mūsų godumas, tas didelis noras pasipuošti mantija kaltas?

Komentarų nėra: