2011-03-05

Neveiksnūs aktyvai

Kaziukas.

Karalaitis.

Jo karūna - ant bažnyčios.


Turto bankas.

Jame - turtas.

Kieno?

AB Turto bankas - valstybės nekilnojamojo turto organizatorius ir koordinatorius.

Pasižiūri - o tas organizavimas ir koordinavimas labiau primena išpardavimą.

Kviečia visus domėtis ir .... pirkti!

Radvilų,
Šventosios Romos imperijos kunigaikščių, rezidenciją, ir tą parduoda.

Tas mūsų visų bendro turto išpardavėjas-atnaujintojas dar vieną užsiėmimą turi.

AB Turto bankas administruoja jam patikėtus neveiksnius aktyvus.

Kas jam patikėjo?

Mes.

Nuo to ir prasidėjo AB Turto bankas.

Valstybės turtą tik visai neseniai jam patikėjom.

Gal mums ėmė nepatikti ar kvailai atrodyti neveiksnių aktyvų pilnas Turto bankas, kuriame daugiau nieko nėra?

Kas tie neveiksnūs aktyvai?

3 straipsnis. Bankų neveiksnių aktyvų išpirkimas

1. Pagal šį įstatymą išleisti VVP gali būti naudojami bankų, kurie nevykdo Lietuvos banko nustatyto kapitalo pakankamumo normatyvo, neveiksniems aktyvams (paskoloms ir kitam turtui) išpirkti.

2. Banko neveiksnūs aktyvai – tai dalis banko rizikingų aktyvų (paskolų ir kito turto), kurie neigiamai veikia banko veiklos rezultatus arba Lietuvos banko nustatytų riziką ribojančių normatyvų vykdymą.

3. Kriterijus, pagal kuriuos nustatomi išpirktini neveiksnūs aktyvai (paskolos ir kitas turtas), nustato Vyriausybė ir Lietuvos bankas.

Patiko?

Mes, tiksliau, mūsų Vyriausybė, kai reikia, paieško pinigų ir nuperka tuos neveiksnius aktyvus iš bankų, mūsų vardu.

Ir atiduoda "valstybės nekilnojamojo turto organizatoriui ir koordinatoriui" - AB Turto bankas.

O kaip kitaip?

Negi pati "organizuos ir koordinuos" mūsų visų - valstybės - turtą, papuoštą iš nelabai gerų bankų nupirktais neveiksniais aktyvais, nupirktais už pinigus, pasiskolintus iš kitų, geresnių, bankų.

O gal ir iš tų pačių, kartais?

Gal mūsų Vyriausybė superka ir kitus neveiksnius aktyvus - pvz., "užkalusius" variklius, nuskendusius laivus, sulūžusias akėčias, padvėsusius asilus?

Jei jie banko, matyt, taip.

Jeigu tas bankas nevykdo Lietuvos banko nustatyto kapitalo pakankamumo normatyvo.

Savo piliečių kapitalo pakankamumu Vyriausybė taip uoliai nesirūpina.

Gal nieko čia baisaus...

1997-aisiais vietoj „1000“ įrašėm skaičių „600“.

2000-aisiais vietoj „2 procentų“, kad juos, lupikus, nelabasis peklon nujotų, teko įrašyti skaičių ir žodį „4,5 procento“.

O 2009-aisias Lietuvos bankai prarado tvarumą.

Gal Šv.Kazimieras nuo jų nusisuko?

Gal Lietuvos dangiškajam globėjui Lietuvos bankų krikštas nepatiko?

Jei taip, tai būsim labesni krikščionys už mūsų lietuviškąjį šventąjį.

Nes gelbėsim, remsim bankus, kad jie, nabagai, tvertų dar.

Komentarų nėra: