2011-07-05

Про баб ли?

Probability.

Веро
ятность.

Tikimybė.

Tikimybė yra matas.

Panašus į šitokį


bet ne toks.

Nes bet kurio įvykio tikimybinis matas neviršija vieneto - būtino įvykio tikimybė lygi 1, o negalimo - 0.

Įvykis vyksta.

Pasaulis yra judesys.

Tokiu būdu, Pasaulį, suskaidytą į begalę įvykių, tikimybininkai atvaizduoja į uždarą intervalą [0;1].

Jei taip, tai gal tas Pasaulis - uždaras, kaip tas intervalas?

Kaip mes ir iš kur tada tame uždarame Pasaulyje atsirandame?

Jei jis ne toks jau uždaras, kaip su tikimybėmis 0 ir 1?

Gal nėra neįmanomo įvykio?

O gal nėra būtino?

Prancūzai sako - jei kas nutiko, cherchez la femme.

Pro - bab - ly...

Komentarų nėra: