2011-09-08

Finansavimas

finansúoti [pranc. financer], aprūpinti lėšomis;
teikti lėšas įmonėms, organizacijoms, įstaigoms, asmenims tam tikriems tikslams įgyvendinti.

finansúoti, -úoja, -ãvo tr. aprūpinti finansais, lėšomis: Jis užtvankos statybą finansuos T.Tilv.

lė́šos sm. pl. (1) piniginiai ištekliai, pinigai, kreditai: Jo lė́šos tiek neišneša J.Jabl. Pragyvenimo lė́šos DŽ. Apyvartos lė́šos DŽ. Liaudies valdžia skiria didžiules lėšas darbo žmonių sveikatai apsaugoti, jiems šviesti, kultūrai vystyti (sov.) sp. Ne jų lė́šom sūnus išmokyt Ln. Jis lė́šose gyvena – daug visko turi J.Jabl.

finansãvimas sm. (1) → finansuoti: Biudžetinis finansavimas TTŽ.

valstybės iždo.

Kieno sąskaita valdžia finansuojasi, jei iždas seniai joks nebe iždas, o biudžetas - deficitinis?


Prezidentė D.Grybauskaitė sulaukė premjero atsako į savo mintis apie partijų finansavimą.

Už dyka varžytis dėl mūsų balsų partijos nenori.


Gal mes dėl to kalti?

Prezidentė siūlo juridiniams asmenims uždrausti, o fiziniams asmenims - riboti partijų finansavimą.

Finansavimas...

15. Finansavimas, Ketvirtas reichas ir tikėjimas 2011-09-08 11:37IP: 80.240.9.72
Prezidentės, iki tol dirbusios ES Finansinio programavimo ir biudžeto komisare, mintis apie partijų, duodančių mums mūsų valdytojus, finansavimą spalvingai puošia faktas, kad Europos centrinis bankas net 30 (trisdešimt) metų gali neaiškinti Europos vyriausybėms savo veiksmų: European Central Bank is under no obligation to issue details of its decisions for 30 years.

Smagus dalykas tas finansavimas.

Europos centrinis bankas – finansuojamas Vokietijos padengtomis euroobligacijomis, Google: Ketvirtasis reichas ateina: krize pasinaudojusi Vokietija užkariaus Europą?

Šmaikščiai čia.

Vokietija finansuoja ECB savo europažadais.

Tikrai.

Todėl mūsų Prezidentė Magdeburge sveikina europažadų dengėjos Vokietijos kanclerę gavus Pirmojo reicho įkūrėjo Šventosios Romos imperijos imperatoriaus Otono premiją, Google: Imperatoriaus Otono didžiojo fondo atstovai pakvietė Lietuvos vadovę iškilmingoje ceremonijoje sakyti pagrindinę sveikinimo kalbą.

Galima prisiminti ir istoriją: 1387 metais Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kunigaikštis ir Lenkijos karalius Jogaila suteikė Vilniui Magdeburgo teises.

Gerietis.

O Gediminas Magdeburgo teisių mums neparūpino: XIII ir XIV a. sandūroje Gedimino vadovaujama lietuvių kariuomenė ne kartą atrėmė Vokiečių ordino bandymus įsitvirtinti Žemaitijoje.

Neišmanė finansavimo kryžiuočių europažadais Gediminas.

Gal netikėjo jais?

Kryžiuočiai, vienok, galop atnešė mums tikėjimą ir mūsų premjeras šitaip kalba:

"Diskutuosime. Iš tikrųjų, kaip ir kitais klausimais gali būti įvairių nuomonių, bet diskutuosime ir tikiu, kad priimsime tokį sprendimą, kokį siūlo prezidentė".

Tiki, abudu, ir baigta.

17. Finance is fine
2011-09-08 12:13IP: 80.240.9.72
ECB, finansuojamas Vokietijos padengtomis (kuo?) euroobligacijomis, gelbsti Italiją, Graikiją, Ispaniją, pirkdamas (kuo užmoka?) jų obligacijas (neeuro ir nepadengtas?).

Mes gi, jei smagiai susiveršim diržais, galėsim pigiau pasiskolinti "finansų rinkose" (mūsų pažadus perka tik "finansų tarpininkai").

Pilvus veržtis mokam, europažadais kalbėt nemokam, apie jų padengimą išvis nesusimąstom, taip išeina (ar girdėjot vadus apie tai šnekant?)

Centrobankai mūsų pažadų neperka, gal nepasitiki?

Kodėl tada tarpininkai, lupikai iš "finansų rinkų", pasitiki?

Gal be reikalo mūsų vadai europažadais nekalba?

Diržus mum veržia, o finansuoja ... deficitą...

Deficito finansavimas!

18. Kryžiuotis, kunigėlis, kardinolas ir Vytautas 2011-09-08 12:17IP: 80.240.9.72
Google: kryžiuotis

Koks kryžiuotis...

Tik nusilenkęs jiems.

Kryžiuočiai irgi turi deficitą, bet savo euro/pa/dengtais/pažadais finansuoja Europos centrinį banką.

O mes jų sugeneruotais ir per tarpininkus paskolintais pinigais - deficitą finansuojam.

Lietuva!

Komentarų nėra: