2016-09-22

Vilniaus rajono prokuroro padėjėja


Šiandien buvau VRK pas Zenoną Vaigauską.

Nes per 2 dienas negavau atsakymo į savo laišką.

Sužinojau, kad mano biografiją išcenzūravo VRK pirmininko Zenono Vaigausko pavaduotoja Elena Masnevaitė.

Štai VRK vyr. specialistės Romos Rimavičiūtės, pas kurią mane šiandien nusiuntė Zenonas Vaigauskas, man įteiktos tai įrodančios dokumentų kopijos:
Kaip matot,
ji dirba* Vilniaus rajono prokuroro padėjėja
Mano brolis Kęstutis Paliokas
žuvo gaisre Vilniaus rajono Gelažių kaime 2013 metų vasario 16 dieną. (žr. 16-tą punktą)

Su jo žūties tyrimo byla nei man, nei jo sūnui neleidžia susipažinti Lietuvos Respublikos prokuratūra, o 2013-tų metų pavasarį, kai raštu kreipiausi į Vilniaus rajono policijos komisarą (tas komisariatas tyrė mano brolio Kęstučio Palioko ir dar dviejų Lietuvos Respublikos piliečių žūtį 2013-jų metų vasario 16 dieną Vilniaus rajono Gelažių kaime), pateikdamas komisarui man iš brolio pasakojimų žinomą informaciją, kaip maniau, padėsiančią bylos tyrėjui, Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras K. Poplovuchinas (nesu tikras, kad būtent jisai, tiesiog jį man tuomet Vilniaus apygardos prokuratūroje nurodė kaip bylos tyrimą prižiūrintį prokurorą) vietoj Vilniaus rajono policijos komisariato bylos tyrėjo žadėtų 3 bylos tyrimo mėnesių tą tyrimą nutraukė po 2 mėnesių (tai sužinojau tik vėliau ir atsitiktinai - niekas man šito nepranešė), ir trijų Lietuvos Respublikos piliečių žūties 2013 metų vasario 16-tą dieną priežastimi buvo paskelbtas nelaimingas atsitikimas.

Štai VRK pirmininko pavaduotojos Elenos Masnevaitės, Vilniaus rajono prokuroro padėjėjos,  išmestosios (man apie tai nepranešant) mano biografijos dalys:

 su brolio Kęstučio Palioko žūties 2013 metų vasario 16 dieną byla bei jo žūties tyrimu nei man, nei brolio sūnui neleidžia susipažinti Lietuvos respublikos prokuratūra.

manau, kad didele dalimi jo suteikiamo viešumo dėka tebedirbu dėstytoju universitete. Tinklaraštis atsirado po to, kai, supratęs lig šiol tebeveikiančios palūkaninės pinigų sistemos ydingumą, apsisprendžiau ją pakeisti fiksuoto pinigų kiekio viešai tvarkoma tiesioginių tarpusavio atsiskaitymų sistema. Vėliau sukurta ir pastaraisiais metais išpopuliarėjusi bei Europos Sąjungoje šiuo metu legalizuota bitkoinų virtuali valiuta dalinai atitinka šį sumanymą – jų kiekis, skelbiama, neviršys fiksuotos 21 milijono vienetų ribos.

VRK mano parašytąją ir jai įteiktą biografiją turi:


* Dirbo - sakė ji 2016 09 28 VRK posėdyje.

Komentarų nėra: