2017-07-08

Kuo užsiima Lietuvos URM

Mūsų URM neišmano
reikalų?

Mūsų Karaliaučius jai, buvusio komjaunuolio*LLKJS CK skyriaus vedėjo, vadovaujamai, nerūpi,
bet žydų pergalė prieš graikus -
rūpi!

* Kas to nežino - Lietuvos Respublikos Prezidentas
(irgi buvusioji komunistė, iki 1990-tųjų birželio (!!!) tebedirbusi neatsiskyrusios nuo SSKP Lietuvos kompartijos dalies globojamoje Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje, 1990 -tųjų birželio 30 dieną uždarytoje) atsakingas būtent už užsienio politiką:
84 straipsnis
Respublikos Prezidentas:
1) sprendžia pagrindinius užsienio politikos klausimus ir kartu su Vyriausybe vykdo užsienio politiką;
Komentarų nėra: