2017-09-14

Occupy Daukanto Square?

Occupy Wall Street.
Occupy Daukanto Square? *
Mat, išgirdau žinią, kad Vilniaus savivaldybė, ligšiol neprieštaravusi badavimo akcijai, šiandien, esą, pareikalavo, kad badautojai  nuo 22 val. apleistų Daukanto aikštę.

* ;)
P.S. Apie pusę vienuoliktos vakaro užsukau Daukanto aikštėn. Sužinojau, kad buvo atėjusi Daukanto 3 apsauga; atėjo ir perspėjo badautojus, kad 22 val. anie privalo iš aikštės išsinešdinti. Neužilgo, kiek po pusės vienuoliktos, šalia badautojų stovėjęs policijos mikroautobusas išvažiavo - pareigūnai pareiškė nusprendę nesikišti, nes Daukanto 3 apsauginių ir badautojų turimi popieriai buvo skirtingi.

Komentarų nėra: