2019-10-29

NeApyKanta


Dniepro  mieste...
The Menorah center (UkrainianЦентр "Менора"RussianЦентр "Менора") is a cultural and business center of the Jewish community in Dnipro in Eastern Ukraine. Some sources declare it to be the biggest multifunctional Jewish community center in Europe[1] or in the world.[2] 
Nagi, pažiūrėkim Youtube įrašą...
Neapykanta?

neapýkanta sf. (1) K, J; SD178, priešiškumo jausmas, neapkentimas: Ji matė baimės ir neapykantos perkreiptus priešų veidus rš. Tokia žmonių neapykanta (taip nekęsdamas žmonių) netoli tu čia nuvažiuosi J.Jabl. Kaip atsirado neapykanta terp šunų, kačių ir pelių BsPIII54. Nė prieš vieną žmogų nopykantos širdyje neturėkite DP33. Įsčios mano papildytos esti neapykanta 469. Iš neapykantos išdavė jį BtMt17,18.
^
 Neapýkanta žmogų suėda Rs.

Kas nekenčia?

Ar tie, kas buvo verčiami mokėt dešimtinę (lyg ir jų pozicijas gynė pašalintasis vaizdo įrašas), ar, atvirkščiai, tie, kas vertė?

Kur, beje, apykantos ir kančios riba?

apýkanta sf. (1) apkentimas, kito pakentimas, tolerancija: Apýkantą neturiu an savo dukterų Mrj. Doras, kultūringas žmogus daug turi apýkantos kitiems J.Jabl. Savitarpio apýkanta, ką dirbant iš tikrųjų, brangus yra dalykas J.Jabl.

Ar šalinami Youtube įrašai dėl apykantos?

O dėl kančios?

kančià sf. (4)
1. K, 229, SD30,145, R, M, Slnt kentėjimas, skausmas: Kelias laisvėn – tai kelias kančių S.Nėr. Ir lengvos mums atrodė kančios, mes priešui nelenkėm galvų K.Kors. Ir kai jis pakėlė galvą, jo akyse ryškėjo kančia P.Cvir. Kančių̃ metai užėjo žmonėm (apie karą) Brž. Ligonis tokią kañčią kenčia, tai reikia žinot! Kp. Iš kančiõs arielką gėriau J. Kančia (orig. kaučia) alba tūžba BzB293. Karti kančia DP176. Kas eit kančiosn? VoK14. Sunkiump kančiump privedė DP183. Privedei amžinump kančiump DP15.
2. skulptūrėlė, vaizduojanti nukryžiuotąjį KristųDidelis medinis kryžius su alavine kančia rš.

Ne, dėl kančios nešalina iš Youtube:


O neapykantos čia nėra?

Komentarų nėra: