2012-08-20

Piskus


Pasitrauk, nekliudyk! Juk matai, kad kalu.
Man plepėt su tavim nėr kada.
Bepigu tau vėpsot, kad prikimšta mašna,
O aš galo sudurt negaliu su galu,
Nors kalu, dieną naktį kalu.

Jam gražu pažiūrėt, kaip gyvena vargšai!
Gal dar mąsto, kad skursti — saldu,
Kad tai niekis per dieną mosuoti kūju,
Ir matyti, kaip miršta iš bado vaikai!
Jam gražu, kaip gyvena vargšai!

Jam gražu! Cha, cha, cha; bet tada bus gražiau,
Kai varguoliams kantrumo pritruks,
Kai vargdiniai visi iš nagų jums išspruks...
Pakalbėsim tada apie tai, ką kenčiau!
Cha, cha, cha! Tada bus dar gražiau!..

Jaunimas...

Avinas kūdas, o mašna pūdas.

mašnà (l. moszna) sf. (4)
1. SD389, B, R166, K, Ch1Mt10,10, J, Ds nedidelis maišelis pinigams ar tabakui dėti: Bepigu tau vėpsot, kad prikimšta mašna, o aš galo sudurt negaliu su galu, nors kalu, dieną naktį kalu J.Jan. Taigi dabokitės ir mašnàs čėsu prisikraukit K.Donel. Aš tik už mašnos ir atskaičiau tūkstančius V.Kudir. Nebijok, jis prisigrūdęs turi pilną mãšną pinigų Gs. Kišeniuje mašnelė pilna pinigų Tat. Tu tais ditkes niekad neiškratysi iš tos mašniùkės LB236. Te tau šitą mašnutę, tau ji bus kada dideliai reikalinga BsPIV19. Dar mano mašnojè yra apie žipsnis tabako Gdl. Geria, į mašną nežiūrėdamas, žada, nieko neturėdamas KrvP(Vlk). Blogas pinigas – ne tuščia mašna PPr319.
2. OZ32 scrotum: Mašnà balta juodo buliaus Klvr. ^ Didelis kap ožio mašna KrvP(Vs). Senis kūdas, mašnos pūdas (bezmėnas) LTR(Dkk).
3. Skr širšių lizdas.
4. ppr. dem., psn. užrištas skudurėlis su trintomis kanapėmis, įdedamas gavėnioje į verdamus kopūstus: Nū virsiu kopūstus su mašnele Lz. ║ kopūstai, virti su trintų kanapių maišeliu: Nū an paludnios bus mašnẽlė Lz.
5. pagaliukas su ženklais, pririšamas prie įduodamų dirbti kailių, „birka“: Be mašnelės neduos man kailių Lb.
◊ mãšną atidarýti mokėti pinigus: ^ Kas tokiam reikalui užrauktų mašną? Pt.
mãšną užraũkti neduoti pinigų: Kad neturi galvos, tai atdarýk mãšną Gs.

Мошна.

Mощь, финансовая.

Finansinė galia.

Bulius!

That's very impo(r)tant.

Jei importuoji.

Kas, kad p/fiskalinis deficitas...

Fainas tas finansų mokslas.

basket made of twigs (in which money was kept),". The general sense of "financial" (1865, Amer.Eng.) was abstracted from phrases like fiscal calendar, fiscal year. Related: Fiscally.

Iš šakelių, matai, padirbtas.

Aiškintojai...

Palyginti buliaus mašną prie Sekminių subatos...

Of unknown origin.

laītawiskai: iždas prūsiskai: fiskus

А иждевенцы откуда взялись?

Kadais lietuviai vietoj "f" tarė "p".

Ne "profesorius" sakė, o "propesorius".

http://www.lkz.lt/startas.htmpropèsorius, -ė smob. (1); A1884,194 žr. 2 profesorius: Naudojau pašalpą garsingojo propèsoriaus Kazaniaus universiteto JVXXIV psl.(pratarmė).

Lotynų "fiscus" dabar tariamas kaip "fiskus".

O buvo, taip išeina ... piskus.

Tai va.

Prapis...kalino piskų.

Ar visi sykiu?

laītawiskai: vyskupas prūsiskai: bīskups

Gal ans žino?

ìždinė sf. (1) Š, BŽ193, NdŽ vieta, kur laikomas valstybės turtas, pinigai; pinigų mokėjimo įstaiga: Iždinės, bankai – kaip bažnyčios, o bažnyčios – kaip kalėjimai rš. Brangenybės padėtos Vilniaus iždinės rūmų depozite rš.

Иждевенцы будут свои ручки приложивши...

iždvagỹs, -ė̃ smob. (3b) iždavogys: Ar jie yra „tiesioginiai“ milijonierių-iždvagių sąjungininkai ar tik netiesioginiai? rš.

Iždo, fiskaus-piskaus saugotojai...

iždavogỹs, -ė̃ smob. (34b) BŽ193 valstybės iždo vagis.

Piskalinių reikalų žinovai storojasi, o kas iš to - stygius vis vien.

Ir mano duoną valgo, ir mane piskum vadina.

pìskus sm. (2) Lk, Žeml vlg. pravardžiuojamasis žodis: Eik tu, pìskau, ką gi tu gali žinot! Grz. ^ Ko lakstai kai piskus, jaują uždegęs! Žg.

vlg. = vul­ga­riz­mas, vul­ga­riai.

Dabar ir žodį perujiečiai savinasi, sako, kad Quechua kalba it means “little bird”...

Many contemporary Andean Quechua speakers still call it runasimi (or regional variants thereof), literally people speech", although "runa" here has the more specific sense of "indigenous Andean" people.

Irgi, matai, runavotojai, gal kada bendravo biški.

Užsisek, bo išskris.

Kiškis piškis skeltalūpis,

Kas praskėlė kiškiui lūpą?

Komentarų nėra: