2012-09-22

Intellectual money


קניין כסף

קניין כסף הוא קניין בסיסי במשפט העברי המתבצע באמצעות כסף או חפץ בעל ערך

Pinigai.

Pieniądze.

Деньги.

Money.

Intellectual money.

Taigi, prekės vertė matuojama pinigais.

Šiuolaikiniai pinigai yra abstraktūs – tik žymi sutartinę vertę.

...

Abstrakcionizmas - modernistinis menas, kuriam būdingas nedaiktiškumas.

Nėra įstatymų, kurie ką nors galėtų prieš pinigus. – Napoleonas.

Jei kalba eina apie pinigus, yra tik vienas taiklus žodis: DAUGIAU! – A. Kostolanis, Investuotojams ir spekuliantams.

Aukso gabalėlis -> auksinė moneta -> mažesnė auksinė moneta, bet užtai su Valdovo portretu -> paauksuota moneta -> nebepaauksuota, metalinė moneta -> nebemetalinis, popierinis pinigas -> e-pinigas (įrašas kompiuterio diske) -> ???

Komentarų nėra: