2013-05-02

Year

year (n.) 
Old English gear (West Saxon), ger (Anglian) "year," from Proto-Germanic *jæram "year" (cf. Old Saxon, Old High German jar, Old Norse ar, Danish aar, Old Frisian ger, Dutch jaar, German Jahr, Gothic jer "year"), from PIE *yer-o-, from root *yer-/*yor- "year, season" (cf. Avestan yare (nominative singular) "year;" Greek hora "year, season, any part of a year," also "any part of a day, hour;" Old Church Slavonic jaru, Bohemian jaro "spring;" Latin hornus "of this year;" Old Persian dušiyaram "famine," literally "bad year"). Probably originally "that which makes [a complete cycle]," and from verbal root *ei- meaning "to do, make."
Jorė – lietuvių pavasario, žalumos šventė, švenčiama balandžio pabaigoje. Į Lietuvą atėjus krikščionybei, susieta su Jurginėmis. Gyvulių globėjo Ganiklio ir žalumos globėjo Jorio garbinimo šventė.

Tai senovinė gyvulininkystės diena. Išgenamus gyvulius šeimininkas apšlakstydavo švęstu vandeniu, kiekvienam suduodavo verbos šakele.


 Nuo seno šią dieną buvo švenčiama gyvulių globėjo Ganiklio ir žalumos dievo Jorio garbinimo šventė. Jorėti – reiškia augti, plisti, žaliuoti ir t. t. Sakoma „pažaliavo kaip jorė“, „medis žalias it jorė“ (Lietuvių kalbos žodynas). Į Lietuvą atėjus krikščionybei, šios šventės sutapatintos su Jurginėmis, šv. Jurgio vardo diena.

Šv. Jurgis lietuvių mene vaizduojamas kaip karys su ietimi ant žirgo, po kurio kanopomis raitosi blogio slibinas. Tai krikščionybės nešėjas, gynėjas, gyvulėlių globėjas. Neveltui vardas Jurgis (rusiškai Georgas, angliškai Džordžas), kilęs iš žydų kalbos ir reiškia „žemdirbys“. Jo šventė – pavasarį, kai atgimsta žemdirbystė.


George is not a Hebrew name and has no Hebrew equivalents, therefore we simply say George ("jawrj"). It is written thus: 'ג'ורג

Dabar.

Jorė.
 
 

Komentarų nėra: