2015-12-07

Čekanija


×čekãvas-à adj. (4) žr. cekavas 3: Man rodos, kad jis nelabai čekãvas Rk. čekavaĩ adv.: Ans čekavaĩ daro Tl.

Čekavas čekavas - kas gi tie čekai?

Bohemus!
Bohema!

Bohemian

warrior.Czech 

said to be from the name of an ancestral chief, but perhaps from a source akin to Czech četa "army."

Ancestral chief is Czech 
from Wielkopolska Chronicle, probably.

Lenkiškai prabilęs.

Poczekaj...

Чекан.


Разновидность металлического молота, заостренного со стороны обуха, называлась чекан или клевец. Чекан насаживался на топорище с наконечником. Были чеканы с вывинчивавшимся, скрытым кинжалом. Чекан служил не только оружием, он был отличительной принадлежностью военачальников.
čèk interj. kartojant nusakomas:
1. kirtimas: Čèk čèk kapoja skiedryne žabas Jnšk. | Čèk verba, ne aš plaku, verba plaka (miegalius lupant Verbų rytmetį) Jnšk.


čekõnas sm. (2) Slnt, Pp, Akm įrankis su kotu daržovėms ar mėsai kapoti, kaponė: Su čekonù lapus kapoja J. Ištrauk čekoną iš pabalkio, aš noriu meisą kapot Sd. Virtų burokų nepjaustyk, bet sukapok su čekoneliù, būs skaniau Vkš.


čekõčius sm. (2) Užp prietaisas dalgiui plakti, pentelė: Ištrupėjo čekõčiaus galvelė, nėra ant ko dalgės plakt Lel. Čekõčius išdaužytas, negaliu dalgės išsikalt Strn.

Čekonys...

Bet yra ir kitokių čekonintojų.


Чеканить.


XII a. gale Bohemijoje išėjusi stambi sidabrinė moneta – Vaclovo II Prahos grašis netrukus tapo savo rūšies tarptautiniu pinigu. Šis grašis XIV a. viduryje įsigalėjo ir Lietuvoje. Kadangi 60 grašių sidabro svoris maždaug atitiko ilgosios kapos metalo lygį, tai dalus 60 monetų skaičius sumažino reikalingumą liedintąsias kapas kapoti. Prahos grašiai netrukus virto vyraujančia Lietuvoje valiuta. Grašiai ir jų 60 vienetų kiekis – kapa Lietuvoje išsilaikė iki XIX amžiaus.

O ... grašiai :)

Gausiau Prahos grašių į LDK pateko tik XIV a. pab., o masinis šių monetų antplūdis prasidėjo XV amžiuje. Tai buvo Vaclovo IV grašiai bei grašiai su šio valdovo vardu, kaldinti husitų laikais iki 1423–1424 metų. Didelį Vaclovo IV Prahos grašių kiekį LDK lėmė kelios priežastys. Su šio valdovo vardu buvo nukaldintas didžiausias Prahos grašių kiekis. Būtent valdant Vaclovui IV LDK įsivedį savo monetarinę sistemą. Be to, Husitų valdymo laikais LDK palaikė tamprius santykius su Čekija, 1422–1423 m. Vytautas net buvo paskelbtas Čekijos karaliumi, o jo vietininku – Zigmantas Kaributaitis. Prahos grašiai XV a. tapo LDK monetarinės sistemos dalimi, taip pat buvo ir žaliava savoms monetoms.

Vėlesnių valdovų grašiai buvo LDK apyvartoje, tačiau jų vaidmuo nedidelis. Jų nukaldinta mažiau, o apyvartoje buvo dar pakankamas kiekis senųjų grašių. XV amžiaus pr., ypač po 1410 m. Prahos grašis tapo pagrindine didele LDK moneta. Iš apyvartos Prahos grašis pradėtas išimti XV a. pabaigoje. Tai truko iki 1535 m., kai buvo išleisti LDK grašiai.

Pirmasis taleris Lenkijoje nukaldintas 1533 m., nusižiūrėjus į tuo metu Europoje plačiai kursuojantį Bohemijos joachimstalerį (šio sidabro kiekis buvo 27,2 g), o 1547 m. taleriai pradėti kaldinti ir LDK.

Taigi...


Šitų Jachymovo čekanintojų taleris to meto Europoje plačiai kursavo...


Dolerio vardas - nuo šito talerio.


O kur šita knaanic rašyta

Naujųjų (Tikrųjų?) Lenkų moneta čekaninta?

Knaanic, lyg tyčia - iš Bohemos.
Bohemos karalius Šventosios Romos elektorium buvo,

O Vytautas po Žalgirio mūšio  Bohemos karūną turėjo:

Protestuodamas prieš Zigmanto sprendimą Žemaitiją pripažinti Vokiečių Ordinui 1421 m. Vytautas priėmė iš husitų Čekijos karūną. Šios karūnos jis atsisakė tik tuomet, kai Zigmantas 1423 m. atšaukė savo sprendimą.

Tai koks tas čekas?×čẽkas, -à (plg. vok. scheckig) adj. (4) K; Q439 keršas, margas: Ketvirtame vežime buvo čeki, drūti arkliai CII403. Mūsų arklys čẽkas Sg. Ganyklinės žąsys visos buvo čekos Šv. Čẽką sijoną išsiaudė Grš.


čekùlis sm. (2) žr. čekutis: Dievo ožiukas, arba čekùlis J.Jabl.

čekuõlis sm. (2) Ssk žr. čekutis.

čekùtis sm. (2) Rš, Ds; RtŽ zool. perkūno oželis (Scolopax galinago): Oi tu čekùt, čekutė̃li, ko tu lendi krūsnin? Švnč.

Gana jau.

Čekį - išmuškit.

Komentarų nėra: