2016-09-13

Lietuvos prokuratūra sovietmečiu

Jūs* 
pradėjote dirbti sovietinėje prokuratūroje, po to buvote vienas pirmųjų, kuris prisiekė nepriklausomai Lietuvai. Ar labai skyrėsi šios dvi prokuratūros, juk sovietmečiu pas mus esą nebuvo nei žmogžudysčių, nei prostitucijos, o po to pasipylė spirito upės, kontrabanda, ginklai.

– Buvo visko ir sovietmečiu, bet visi tie duomenys buvo su žyma „slaptai“. Kodėl taip buvo daroma, nežinau, tai visiškas absurdas.

Mums ta sistema nepatiko, todėl prokuratūra antroji po Seimo paskelbė, kad mes Maskvai
nedirbsime, dirbsime Lietuvai. Įsivaizduojate, koks tai buvo smūgis, nes prokuratūra buvo tiesiogiai pavaldi Maskvai.
* Mano brolio,
su kurio žūties 2013 metų Vasario 16 dieną Vilniaus rajone tyrimu nei man, nei brolio sūnui Lietuvos prokuratūra susipažinti neleidžia**, vienmetis, netgi gimtadieniai jų tik trim dienom skiriasi.

** ... prokuratūra antroji po Seimo paskelbė, kad mes Maskvai nedirbsimedirbsime Lietuvai.

Ar aš ir mano brolio sūnus - nebe Lietuvos piliečiai?


Komentarų nėra: