2009-10-09

Apsirijimas

Maršalo planas – pagalbos Europai Šaltojo karo metu programa, kurią po Antrojo pasaulinio karo pristatė JAV generolas ir politikas Džordžas K. Maršalas (1953 m. apdovanotas Nobelio premija).

Planas apėmė 15 Europos valstybių ir Turkiją, o nuo 1949 m. ir VFR. SSRS jį atmetė, neleisdama juo pasinaudoti satelitinėms valstybėms. Maršalo planas padėjo atstatyti Vakarų valstybių ūkį. JAV reikalavo, kad šalys, gaunančios ekonominę paramą, bendradarbiautų per bendrą organizaciją, kuri skirstys ir administruos pagalbą. Taip 1948 m. buvo įkurta Europos ekonominio bendradarbiavimo asociacija. Ji turėjo tikslą centralizuoti ir planingai reaguliuoti ekonomiką.

Geriečiai amerikonai.

Suteikė pagalbą.

O čia kas dabar?

Sovietų Sąjunga, Suomija ir kitos Šiaurės Europos valstybės ekonominės pagalbos atsisakė.

???

Su sovietais - tai aišku, bet kodėl Suomija ir kitos Šiaurės Europos valstybės?

Žuvėdai turėtų būti nekvaili...

Thanks to money flowing out of the country through the Marshall Plan, US defense-spending and Americans buying foreign goods, the number of U.S. dollars in circulation soon exceeded the amount of gold backing them up.

By the early 1960s, an ounce of gold could be exchanged for $40 in London, even though the price in the U.S. was $35. This difference showed that investors knew the dollar was overvalued and that time was running out.

There was a solution to the Triffin dilemma for the U.S.: reduce the number of dollars in circulation by cutting the deficit and raising interest rates to attract dollars back into the country. Both these tactics, however, would drag the U.S. economy into recession, a prospect new President John F. Kennedy found intolerable, although he did sign an executive order allowing the US Treasury "to issue silver certificates against any silver bullion, silver, or standard silver dollars in the Treasury." This would create competition to the Federal Reserve Notes (dollars) that were over-valued.

Federalinis Rezervas tokių varžytuvių nenorėjo.

The dollar glut is a term for the accumulation of United States dollars outside of the United States, contrasted with the dollar gap that lead to the creation of the Marshall Plan following World War II.

Va čia - kaip tik tai, kas patiko tam Federaliniam Rezervui!

Štai tau ir Marshall'o Plano pagalba.

Išbarstė dolerius po visą pasaulį.

Dykai?

Dabar jų dykai nedalina.

Davė darbo amerikonams, o kitus pasodino "ant dolerio adatos".

Pasielgė kaip narkotikų platintojai.

Kai priprato, tada engė savo "dolerinius narkomanus", žr. Dollar shortages and the Marshall Plan.

Dollar glut?

Vai vai!

Štai kodėl 2/3 JAV ekonomikos sudaro vartojimas!

Pasaulis dirba, o anie valgo.

Kas užmoka?

Дилемма Триффина

В начале 1960-х годов Триффин сформулировал ключевое противоречие Бреттон-Вудской системы:

Для того чтобы обеспечить центральные банки других стран необходимым количеством долларов для формирования национальных валютных резервов, необходимо, чтобы в США постоянно наблюдался дефицит платежного баланса. Но дефицит платежного баланса подрывает доверие к доллару и снижает его ценность в качестве резервного актива.

Еще одна интерпретация этого противоречия:

Эмиссия ключевой валюты должна соответствовать золотому запасу страны-эмитента. Чрезмерная эмиссия, не обеспеченная золотым запасом, может подорвать обратимость ключевой валюты в золото, что вызовет кризис доверия к ней. Но ключевая валюта должна выпускаться в количествах, достаточных для того, чтобы обеспечить увеличение международной денежной массы для обслуживания возрастающего количества международных сделок. Поэтому её эмиссия должна происходить не взирая на размер ограниченного золотого запаса страны-эмитента.

Впоследствии это противоречие получило название Дилеммы Триффина (англ. Triffin Dilemma)

Šmaikščiausia šitoj paradokso istorijoj yra tai, kad gudruolio gudrybė pateikiama it geradario geradarybė.

Atseit, rūpinosi visu pasauliu, ir todėl sulindo į skolas.

Nors, žinoma, negalima sakyti, kad JAV žmonių ta gudrybė.

Anokia čia gudrybė sulįsti į skolas.

Ta gudrybė tų, kurie pasisavino jų valiutą.

O puikusis Google Vertėjas - šmaikštus.

Nieko nuostabaus: šalies, kurios 2/3 ekonomikos sudaro vartojimas, pinigas - irgi apsirijėlis.

Patikėti visai nesunku.

On March 23, 2009, in a speech named "Reform the International Monetary System", Zhou Xiaochuan, the governor of the People's Bank of China explicitly named the Triffin Dilemma as the root cause of the economic disorder, and proposed strengthening existing global currency controls, through the IMF, as a solution. This would involve a gradual move away from the US dollar as a reserve currency, and towards the use of SDRs (IMF Special Drawing Rights) as a global reserve currency.

Ponas, o gal draugas, Zhou Xiaochuan pasakė teisybę.

Pasakė tai, kas ir anksčiau buvo aišku:

JAV dolerius - pasaulio rezervinę valiutą - iš nieko kuria ir skolina Federalinis rezervų bankas, kuris nuo 1913 metų yra privačiose rankose. Jo savininkams užteko 20-ties metų šaliai nujodyti. Iš Didžiosios depresijos išlįsta tik po II Pasaulinio karo, Marshall'o plano dėka visiems pasaulio gyventojams įkišus į kišenes po pluoštą žalių.

Vėliau teko pinigų prasimaniusius aktyviai kviesti į biržas - palošti, juk pinigų prigaminta ir priskolinta tiek daug, kad pinigų proceso valdytojams teko sukti galvas, kur juos utilizuoti.

Birža tam puikiai tiko.

Birža buvo paskutinis pinigų burbulas.

Pinigų era baigiasi.

to Siaip sau,
2008 10 20 16:43
Finansų sistema yra burbulas iš prigimties.

Komerciniai bankai TARIAMAI uždirba pelną dėl tos paprastos priežasties, kad į savo turtą įtraukia gautas ir suteiktas paskolas.

SKOLOS NĖRA TURTAS.

Centrinis bankas, nors formaliai ir skaičiuoja pelną (kaip tai daro Lietuvos bankas), tėra suinteresuotas vieninteliu dalyku: kad jis galėtų IŠ NIEKO KURTI IR UŽ PALŪKANAS SKOLINTI JOKIOMIS VERTYBĖMIS NEPADENGTUS PINIGUS.

Palūkanoms mokėti reikalingi nauji pinigai, kurie padirbami ir paskolinami. Todėl pinigų kiekis nenumaldomai, eksponentiškai, auga. Augimą lydi infliacija. Pinigų burbulas pučiasi tol, kol sprogsta.

Kiek tų burbulų prisproginėjo XX amžiuje, patys žinote.

Ko vertas dar nesprogęs dolerio burbulas, galit pamatyti čia:

http://www.fargo-history.com/other/prices.htm
,

palyginę šiandienos ir šimto metų senumo JAV kainas.

Dar vienas nesprogęs burbulas - pinigų sostinėje, Londono The City.

Tikrojoje UK sostinėje.

Britų svaro sterlingų vardas toks todėl, kad atsiradimo metu jo vertė buvo lygi vieno svaro svorio Sterling kokybės sidabro lydinio vertei.

(Pažiūrėkit, kaip tai šiandien slepiama nuo visuomenės, žr. antrą Name pastraipą).

Dabar jo vardas turėtų būti TRYS GRAMAI STERLINGŲ.

TRYS GRAMAI STERLINGŲ - toks šiandien MAŽOSIOS ANGLIJOS valiutos vardas.

Doleris - pasaulio rezervinė valiuta. Jo burbulas išsipūtė ir sprogs.

Mes esame to proceso liudininkai.

PASAULIS TURĖS NAUJĄ TARPUSAVIO ATSISKAITYMŲ SISTEMĄ.

Tai čia lygiai prieš metus šitaip.

Ir ką tu pasakysi?

In the most profound financial change in recent Middle East history, Gulf Arabs are planning – along with China, Russia, Japan and France – to end dollar dealings for oil, moving instead to a basket of currencies including the Japanese yen and Chinese yuan, the euro, gold and a new, unified currency planned for nations in the Gulf Co-operation Council, including Saudi Arabia, Abu Dhabi, Kuwait and Qatar.

Secret meetings have already been held by finance ministers and central bank governors in Russia, China, Japan and Brazil to work on the scheme, which will mean that oil will no longer be priced in dollars.

Pasaulis vietoje nestovi.

Dirba, galvoja, keičiasi.

Sutinku, kad šitos šalys, kurių finansų ministrai ir centrinių bankų vadovai slapta susitikinėja, yra išalkę.

Bet tokių - daug.

Palikę palūkininkavimu grįstą finansinę sistemą, neužilgo turėtume naują apsirijėlį.

Žinoma, mums reikia naujos tarpusavio atsiskaitymų sistemos.

Bet be apsirijėlio.

Komentarų nėra: