2012-04-16

Pertas

ekspertìzė sf. (2) TrpŽ žinovų tyrimas ir išsprendimas kokio nors specialių žinių reikalaujančio klausimo: Medicininė ekspertìzė DŽ.

Jei pakanka žinovo, kam žodis "ekspertas"?

ekspèrtas, -ė smob. (1) TrpŽ asmuo, kviečiamas ekspertizei atlikti, žinovas.

Žinovu būti nepakanka kad būti ekspertu, ar kitur šuva pakastas?

Palyginkit: "žinovas pasakė ką žino" su "ekspertas atliko ekspertizę".

Valdžios namais pakvipo?

Ekspertizė - procesas, jo veiksmas, kai ekspertui skiriama atlikti ekspertizę ir atsakyti į specialių žinių reikalaujančius klausimus, o ekspertas atlieka jam pavestus tyrimus ir jų rezultatus fiksuoja ekspertizės akte; eksperto išvada, aktas.

Ką sakiau?

Kas ekspertui skiria atlikti ekspertizę?

Ne kaimynas juk - kaimynas žinovo paprašytų, o ne skirtų.

Palyginus su specialisto išvada, ekspertizė reikalauja gilesnių specialių žinių, išsilavinimo ir specialaus pasirengimo arba profesinės veiklos, gali būti sudėtingesnė atlikimo, apimties kokybiniu požiūriu. Teismo proceso metu naudojama teismo ekspertizė (ją teikia teismo ekspertas).

Specialistas - tai žinovas.

Tik su teismo specialistais ir ekspertais painiava.

Ekspertas (Teismo ekspertas) - asmuo, kuriuo gali būti skiriamas asmuo, turintis reikiamų specialių žinių...

Ne žinovai gi skiria žinovą, turintį specialių žinių.

O teismas.

Šitą vietą vertėtų įsidėmėti.

Vadintųsi ekspertas žinovu - jo ekspertizę žinovai galėtų ginčyti, o dabar negali - jie juk nepaskirti ekspertais.

Iš kur toks žodis - "ekspertas"?

ex-

pert
c.1300 (implied in pertly), "evident, unconcealed," aphetic form of apert "open, frank," from O.Fr. apert, from L. apertus, pp. of aperire "to open" (see overt).

overt
early 14c., "open to view," from O.Fr. overt (Fr. ouvert), pp. of ovrir "to open," from L. aperire "to open, uncover," from PIE *ap-wer-yo- from *ap- "off, away" + base *wer- "to cover" (see weir). Cf. L. operire "to cover," from the same root with PIE prefix *op- "over;" and Lith. atveriu "open," uzveriu "shut."

Parlez-vous français?

Ekspertas - durininkas.

Nori - įleidžia/išleidžia, nori - ne.

Oficialus gi aiškinimas toks:

expert (adj.)
late 14c., from O.Fr. expert and directly from L. expertus, pp. of experiri "to try, test" (see experience). The noun sense of "person wise through experience" existed 15c., reappeared 1825. Related: Expertly.

experience (n.)
late 14c., "observation as the source of knowledge; actual observation; an event which has affected one," from O.Fr. esperience (13c.) "experiment, proof, experience," from L. experientia "knowledge gained by repeated trials," from experientem (nom. experiens), prp. of experiri "to try, test," from ex- "out of" (see ex-) + peritus "experienced, tested," from PIE root *per- "to lead, pass over" (see peril).

Šauniai.

From ex- "out of" (see ex-) + peritus "experienced".

Išeitų, jau eksekspertas.

Peritus (Latin for "expert") is the title given to Roman Catholic theologians who are present to give advice at an ecumenical council. At the most recent council, the Second Vatican Council, some periti (the plural form) accompanied individual bishops or groups of bishops from various countries. Others were formally appointed as advisers to the whole Council.

Father Joseph Ratzinger, now Pope Benedict XVI, served as peritus to Cardinal Josef Frings, Archbishop of Cologne, Germany.

Served as peritus...

Tarnyba.

Apsukresni iš to padarė biznį.

Europos Sąjungos struktūrinė parama ...

Winning matters and we know how to win… Our name says it all; Peritus (pronounced per-i-tuhs) is Latin for "experienced; skilled; expert."

Tai kam tas ex-?

Jei jau žinovų mums nepakanka.

Pertas!

Žinoma, kad visko jam - gal ir perti - kliuvo, kol ekspertu patapo.

From PIE root *per- "to lead, pass over".

Brangu.

O kas dabar pigu?

kaip nutiko, kad visi sykiu sudėti ekspertai nepamatė finansinės sistemos, tuo pačiu mūsų ūkinio gyvenimo, tuo pačiu ir mūsų tarpusavio santykių absurdiškumo?

Gal todėl, kad kiekvienas savo žiūrėjo?

Juk, anot Merfio, superspecialistas - tas, kas žino viską apie nieką...

O gal tikrai tie pertai gerai skūron gavo - kad nematytų, ko nereikia?

:(


Atsirado, vis tik, ekspertų pasirinkimas.

Valdžiai.

Kuri žino kai .

Atsiprašau, pertų pasirinkimas.

Italai juk geriau lotyniškai moka už mus.

Kaip ir božnicos galvos.

Saviškai šnekant, gal, vis tik, aiškiau būtų?

1 komentaras:

audrius rašė...

Pe R Ti
Pe R Da Vo
Pe Ri Tas
Po Re Tas porom atvirom
iS Pe R Tas
iS Pe Ra
ex Pe R Tas buves romos pirtininkas, perejas, poru
eks Pe Ri Me N Tas atverejas, opentojas
Pe Ri Me TRas
Pe R De Ti
Be Z De Ti
,,,,,, bla, bla,,
Sotverejas atvere isbandytus porusu atverimo budus isleisti pragarus is poretu indu perdamas vanata atverimui uzkimstu poru indu isvokimui(isvakuminimui, isniekinimui,,), kad neliktu nieko ir ateitu suvokimas per tyra indu(kunu) eteri. Eteris neuzterztas, bez daliu trukdziu neiskreipia tiesos.
SeKaSiPERiTI?