2012-07-04

Charles Sanders Peirce

Šiandien - JAV Nepriklausomybės diena.

Čarlzas Pirsas (Charles Sanders/Santiago Peirce, 1839 m. rugsėjo 10 d. – 1914 m. balandžio 19 d.) – amerikiečių logikas, filosofas, mokslinininkas ir matematikas.

Č. Pirsas laikomas pragmatizmo, mokslo filosofijos, loginės semiotikos pradininku.

Č. Pirsas padarė perversmą moksle, anot jo, mokslas turi būti utilitarus, o sąvokos turi būti verifikuojamos.


Charles Sanders Peirce vardas susiejo du pranešimus, kuriuos dariau 53-joje Lietuvos matematikų draugijos konferencijoje Klaipėdoje šių metų birželio 11 dieną.

Pernai neapsirikau - abiejų pranešimų turinys ir šiemet nebus spausdinamas LMD 53-sios konferencijos darbuose, abudu recenzentų buvo atmesti neaptariant jų teiginių iš esmės; pirmasis buvo pavadintas neišmanėlišku*, antrasis nemoksliniu.

Man taip neatrodo.Tie, kas yra susipažinę su matematine logika, aibių teorija, supras, ką norėjau pasakyti. Posto kriterijų suformulavau taip, kaip jis formuluojamas viešojoje erdvėje.

Tie, kas mokėsi tikimybių teorijos ir matematinės statistikos, suvoks, ką norėjau pasakyti sekančiu pranešimu.

Charles Sanders Peirce, "padaręs perversmą moksle", minimas abiejuose pranešimuose, ir iš esmės.


Teko šiemet patirti, kaip Pirso semiotikos žinovai pirmąjį pranešimą, LMD recenzento pavadintą "neišmanėlišku"*, vadino "neskaitomu tekstu".

Manau, kad todėl.

Manau, kad tai yra blogai.

* Sekančiais (kitais:))), 2013-ais metais tos pačios LMD konferencijos, matyt, jau kitas recenzentas parašė savo recenzijoje, kad "rezultatai yra žinomi", todėl straipsnis neskelbtinas.

Komentarų nėra: