2013-03-12

Nepriklausomybės atkūrimas


Gal žinot kitą šalį, kurioje jos Nepriklausomybės atkūrimas šitaip švenčiamas?

Daugiausiai dalyvių surinkęs 2013-jų Kovo 11-jai skirtas renginys, policijos pajėgų buvo sustabdytas ties KGB rūmais Lukiškių aikštėje.

Tiesiog simboliška. 

Sustabdytas tokioj istorinėj vietoj, kad Kovo 11-tosios minėtojai nenueitų prie Seimo?

Nesankcionuotas šventinis renginys.

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimas.

O gal tikrai neo-nacių maršas?

Kaip manot?


4 komentarai:

audrius rašė...

Neo naciai visi kiti, bet kaikas niekada! Net nebandyk kliudyt! Žžėmė - žmonėms! Kitiems gardas ir išganymas. Vilnių pamiršo? Visi ant turko sušoko, dabar suvalgys jį su visais šudais, kodėl jis toks nexorošyj čelovek dar sirijos neišvadavo iš fašisto bašaro nagų:

https://www.youtube.com/watch?v=Mv1PhkMwKl8&feature=youtube_gdata_player

audrius rašė...

Lukiškėse prie tauro(tau, tav, kryžių, tavaro, turgaus, ..) kalno aikštėje buvo sušaudyti ir pakarti svarbiausieji vėliavniašiai. Tai vyko prieš pusantro šimto metų, o vėliavas jie neše tokias:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Flaga_Litwy

Trispasvės nešamos tik iki lukiškių... Po to ant aukuro, o nešėjus karbonadui.

audrius rašė...

Kas gi iš stumbro ar zubro padirbo taurą? O gal visa tau ta yra tik tauri, o gal tavoras tau-man ryti, o gal tava ta, o man va ta,,,?
Kokia turguj tauriausia prekė už taurų metalą mainoma? Gyva mėsa, o gal karbonadas iš zubro su tavru kakton insmeigtu? Gal žino tie kurie už jūrų- marių laivėmis undonės ir dangų išlekiate do darbų(dorabot, dorabov,,) žemelėj svetimoj?
Tiesa, dievas yra ir jam reikia aukų! Ir kuo daugiau, kuo nuoširdžiau, kuo brangesnių,,,! Jo, turbūt už tiesą, nieko šudiniau būtį negali?

http://en.wikipedia.org/wiki/Korban

audrius rašė...

Pas mus vyksta fašistų gaudynės, statomos barikados, jėgos taškomos į visas puses, kai tuo metu laisvoji armija vaduoja sirų tautą iš tokio nacionalizmo. Štai ką mes darom su nato ir eurosojuzu kituose kraštuose:

https://www.youtube.com/watch?v=Ce6j3Q7iCGU&feature=youtube_gdata_player