2013-03-16

Saka, sakai, sakal, sekel, shekel

 

Saka -> Sakai -> Sakal -> Sekel -> Shekel

Citata: "Amber has been fortgotten by the numismatic world, maybe, because in the Middle Ages Christianity was energetically fighting, suppressing and burying all pagans ideas and ancient superstitions".

Dabar, regis, ne Viduramžiai.

2012 11 20 M.Mažvydo bibliotekoje užsakiau žurnalo "The Numismatist", 1921, vol. 34, p.p. 233-? straipsnio "Rackus A.M. Amber as a medium of exchange" kopiją, sutikęs sumokėti 27,62 Lt už ją.

2013 01 21, pasigedęs žinių apie užsakytąjį straipsnį, parašiau laišką M.Mažvydo bibliotekai ir sužinojau, kad mano užsakymas buvo pasimetęs, dabar atpigo iki 4,90 Lt.

2013 03 04 vėl parašiau XXI-jo amžiaus M.Mažvydo bibliotekai teiraudamasis apie užsakytojo straipsnio likimą, gavau patikinimą kad mūsų garbioji biblioteka išsiųsianti paraginimą.

Vakar, 2013 03 15, gavau laišką iš M.Mažvydo bibliotekos apie gautą straipsnį ir šiuos keturis tikrai vertingus lapus atsiėmiau.

Kurie plaukė/skrido Gintaro Šalin keturis mėnesius.

Amerikoniško numizmatikos žurnalo kopijos, galop, atkeliavo iš Švedijos, iš Swedish National Heritage Board Riksantikvarieämbetet.

Dievaž, visai to nenorėdamas imsi sąmokslo teorijom tikėt...

P.S. Audrius komentare aplenkė mane su mūsų žodžiu "saikas", kuris tikrai dera pavadiniman įrašyton sekon.

Toji seka - iš ilgai laukto straipsnio.

Straipsnio apie mūsų augsą - gintarą.

Vakar vėlai vakare perskaičiau A.M. Račkaus straipsnį, net keturis mėnesius keliavusį Lietuvon, šįryt įkėliau kopijas, kurias, matau, sunku įskaityti. Tad dabar, vakare, įdedu geresnes:


P.S. Štai A.M. Račkaus straipsnis lietuviškai.
6 komentarai:

audrius rašė...

Saikelis sakų iš šakų gina torą(saką, saga, paseką,,)...
Šekelis
Saikelis
Saikas
Sakai
Iš sakų gintaras, o tai iš toros, ištarimo, ištorimo,,
Saikelius kaupt į ambara, nokint ambrozija

Kaip atrodė senas solidus saikelis iš sakų, kuris gynė torą. Sakulitus:) :

http://www.google.com

Ivesti amber ballsaudrius rašė...

Iš ko atsirado pirmi pinigai?
Ar už guzikus galima pirktį?

Guglėn vest: gintarinė saga

audrius rašė...


Ai, jai, jai. Lietuviškai filologai nemoka, lietuviškoje vikuteje sagos išvis neseniai atsirado. Nejau daug reikia tos filo logikos ar elementarios logikos, susegti su sagute pasaugėles, pakanopėles, sages, sauges, suseges, guzikus, supougas, gumbines ir kitokias pasogas. Kur gi sagos tų Jūračių ir Biručių, kokiam amborėly jos saugomos?


http://www.pugoviza.ru/files/other_cut1.shtml?simpl_butt.htm

audrius rašė...

Pinigai yra ženklai, simboliai, ginklai, žetonai geltono tono, buttonai, pasaugos, pasagos, sagos ir tt ir tt. Čia kaip su tuo mišku kai gilyn lendi, tai tuo daugiau malkų, o malkas(medžiagą) jau pritaikai sau saugoti, gintis pagaliu ar nuo šalčio malka, bet medžiaga tai ta pati. Berods sakala sanskrite labai daug reikšmių turi. Va, juk sakai sunkias iš šakos, šakalius ir galima plačiai pritaikytį.

O čia dar truputis simbolizmo ir užvedimo:

Guglėn: "amber money tree" ir "stone money"

neveltui šekelį pasirinko, o ne kokią lyrą:

"amber money tree"

Vienuolis rašė...

Perskaičiau įdėmiai, rimtas autorius, dalykiška apybraiža, logiški teiginiai, daug svarbių duomenų apie gintarą praeityje, kurių Lietuvos politiniai istorikai nežino, dr. Aleksandrą Račkų ignoruoja, nors jis buvo gerai žinomas ir gerbiamas pasaulyje.

Radau tik vieną klaidą. Ir ta būtų smulki, bet esminėje vietoje: žemaičių „saka“ yra sutrumpėjusia galūne — negalima iš nutautėjusio kildinti pradinio žodžio, priešinga jo raidos kryptis.

Pataisa tokia: „sakal“, „sakel“, „šekel“ kilę ne iš „sakai“ ir juolab ne iš „saka“, o iš mažybinio pavidalo „sakeliai“.

Žodis rodo ir „priešistorinių“ lietuvių išmintį: jie visada žinojo, kas yra gintaras, „inkliūzai“, kurie finikiečiams ir kitiems buvo stebuklo įrodymas, mistinio pritaikymo priežastis. Ir mokslas tik palyginti neseniai ištyrė, kas yra gintaras.

Dario Budrio rašė...

Kon to saka i Kor suki?

Cok(suka,sukasi,крутит)

С- žodžio Žmonės
Ok-tropN?E? LokE Lo? OK? Ē?