2014-04-25

Interneatas

165. Interneatas 2014-04-25 10:56 IP: 84.15.190.13 
Tokiam ne internete, bet internate - sujudimas, bo internacionalinis inspektorius atvyko iš Internacionalijos, inspektuoti internuotųjų/inspektuotųjų.

Auklėtojai auklėtinius išprausė, sušukavo, išrikiavo, laukia. 

Atėjo inspektorius, apžiūrėjo inspektą su inspektuojamaisiais, klausia: 

- Kaip gyvenat?

- Gerai! - choru, kaip pamokyti, šaukia inspekto/internato auklėtiniai. 

- O kuo būt norit užaugę? - klausia inspektorius. 

- Nežyynom... 

- Blogai, - išbarė internacionalinis inspektorius internato auklėtojus, - taisykit, šalinkit trūkumus. 

Ir išlėkė namo, Internacionalijon. 

Po mėnesio vėl atlėkė. 

Auklėtojai auklėtinius vėl išprausė, sušukavo, išrikiavo, laukia. 

Atėjo inspektorius, apžiūrėjo, klausia: 

- Tai kuo norit būt užaugę? 

- Kosmonauutais/astronauutais! - choru šaukia inspekto/internato inspektuojamieji/internuojamieji. 

- Gerai! O kaip gyvenat? - klausia patenkintas Internacionalijos internatų inspektorius. 

- Nežyynom...  


166. Prie 165 2014-04-25 11:04 IP: 84.15.190.13  
Interneto pradžia siekia "šaltojo karo" laikus.

JAV prezidento Eizenhauerio įkurta agentūra ARPA (Advanced Research Project Agency) 6 dešimtmečio pabaigoje pradėjo kurti kompiuterines telekomunikacijas.

Ši agentūra turėjo sukurti kompiuterių tinklą, kuris dirbtų patikimai atominio karo atveju.

Pradinės sąlygos: bomba gali pažeisti bet kurią ryšio liniją, bet kurį mazgą.

Užduoties sprendimas: jungti kompiuterius taip, kad informacija galėtų keliauti bet kuria iš daugelio ryšio linijų ir nėra tokio mazgo, į kurį eitų visa informacija. Siunčiamas pranešimas skaidomas į daugelį paketų, kiekvienas paketas "aplipdomas" adresine informacija ir keliauja savarankiškai iki paskirties taško, kur jis vėl sulipdomas. Kiekviename tarpiniame mazge turi veikti kompiuteris su programa-maršrutizatorium, kuri parenka tolesnį paketo kelią, apeidama neveikiančius segmentus. Šie informacijos siuntimo susitarimai pavadinti TCP/IP protokolu.

1969 metais 50 Kbps (Kbps - kilobitas per sekundę) greičio linija buvo sujungtas keturių mazgų tinklas: Los Anželo universitetas, Stanfordo tyrimų institutas, Santa Barbaros ir Jutos universitetai.

Pradžioje tai buvo uždaras kelių universitetų ir Gynybos ministerijos kompiuterių tinklas. Jis pavadintas ARPANET.

Pirma vieša tinklo demonstracija įvyko 1972
 
metais 


Kompiuterinių komunikacijų konferencijoje. Iš konferencijoje įrengto terminalo (Bobas Kanas) buvo galima kreiptis į bet kurį iš 40 JAV sujungtų kompiuterių.

1983 metais ARPANET pasidalijo į du tinklus: MILNET - karinių užduočių vykdymui ir ARPANET - civilinių.

Abu tinklai buvo tarpusavyje sujungti. Šis naujas darinys pavadintas Internet.

Internet MILNET...

Lygiagrečiai atsirado nepriklausomi švietimo ir kiti tinklai: BITNET, CSNET. Vėliau jie prisijungė prie Interneto.

1985 metais Internete buvo virš 2000 mazgų.

Svarbus Interneto vystymo etapas yra 1986 metai, kada Nacionalinis mokslo fondas (NSF, JAV) sukūrė superkompiuterių tinklą NSFNET, kuris tapo pagrindine Interneto arterija.
3 komentarai:

audrius rašė...

InterNATO vaizdelis medelyne medičių vardo, pagal google kukliai įvestą internato:

http://www.unipacjf.com.br/index.php/cursos/medicina/?nggpage=2

http://sd.keepcalm-o-matic.co.uk/i/keep-calm-and-internato-is-coming.png

http://yorkshireshepherd.blogspot.com/2013/12/keep-calm-and-trust-pope.html?m=1

http://pwmikingslynn.blogspot.com/2013/10/john-macarthur-q-on-dispensationlism.html?m=1

Gal nuo sklerozės, iš klerimo klerikalinio....:

http://multiple-sclerosis-research.blogspot.com/2012/07/clinical-trials-network-for-progressive.html?m=1

Kokios tai metų morfozės....:)

O jei praskyrus varčias inter + nato =?:

Neatsidaro. A, reik raktelį pasukti:

NATO + inter

Nava, svastikos sukasi greitai...:)

Nato išgelbės ar reikia pas Ai, Bol Litą medžiagų aptiekon pasiteikti kūnui ir iskiepą pasdaryti pas medici sodininką new w'ordų vietoj senos nerūdijančios pūskos? Na bet ten jau buvom inter nato vardo medės poliklinikoj.... :(

Valio, seną pūšką turi pripildyti parakaunion savo tautos paraku! Valio, varom!!!!:)

Inter + nations =

Gal gėriau žvirblis rieškučioj, nei paucienė paaukščių take? O gal piliečiai padės lieti viliečiai, juk tiek sumokėta ir priaukota bendron kason:

"in tyrą tautiškumo pilietijos medėje" Pūsk! / en ter / un tyr/

= patarėjo patarimai dėl rimuotės,:(

Lietuvių kalba internate mirusi kalba su visais sodais... Kas raktus pakeitė?

Ką gi, turim tarptautinę visos kortelę pakliūti pro Užpalių božnyčios vartus į piliakalnius girkalnijos ar gudkalvarijon pod lėšom:

international social media

Ai, jai, jai ir vėl visi keliai veda pas mamą maximą akropolin su hermėsijos maizonu h'ermitažu...:(

Nors sena meilė kužda, kas čia liekanos cancerio kąstos grobnyčios Gerulės girios gerų girių vyrų maitijos žalios medžių kamienai ronyti kirtavietėje karopalių...

Kas internato vaikams parodys kelią gimtan sodžiun,kas nuves juos ant kapų tėtuko su motulė? Gal galvažūdys žmogaus galų susupančiojęs jungais su žmonių vaikais, didžia baime sukaustytas atverti tiesos vartus, pro kuriuos Žmogaus galios išsiverš ir ipluks baimės pavergtus ubagus žemėn? Baisu, tvoros su bokštais, tai iki dangaus ant žmonių kaulų pastatytos, o naujuos nojaus luotelių arkose, tai vietos tik kelioms šeimoms, pas kuriuos vargu atranką vergaut praeisit ir teks mirti patriotu už wordą baimės, kokioj landynėje, belaukiant baimės dievų grįžtančių geltonosiom Jan Žinijos Vyslom, kurių žiniai kasinės urvelius tyrinėdami nuo baimės sutrupėjusius kaulelius ir gaudys naujus kvailelius giriose pasiklydusius, jei tokių dar bus, žmonių žemėje:)

audrius rašė...

Na, o kolkas giedokite ave marijas su internacionalais, juk kartu bijoti baisiau, kol auga virusas visiems bijantiems galams, nuo kurio mutacijos kris ir Nojaus įgula, ilgiems tūkstantmečiams įkalinta plaukioti dangose, pagal visatos gamtos įstatymą, kožnam pagal nuopelnus ir galimybės su visais įmanomais procentais procedurinių lėšų skiriamų žmogaus galijos, o kaip žinot puikiai-zuikiai, gal žmogaus poreikiai mizerni, o galios su kūryba beribės. Iš nieko niekas viskuo gali virsti? Ar žmogaus sėklą niekas pasėjo, kurio vardą baisu minėti? Ar regite sapnuose geidulinguose, kaip auksai su žemčiųgais moliu virstant, o ledo rūmus į nieką virstant nieko mariomis pilnomis skęstančių kiškučių, kuriuos traukia gylys begalinis už aukų aukso grandinių? Kuo susirgai, tuo ir gydykis... Skęstančio gelbėjimas jo paties reikalas... Gal baimės krizė parodys miražą atplaukiantį gerąjį senolį pilnu luotu zuikučių, kuris priplaukęs išties ranką ir ištarst stebuklingus žodžius: - Tiket! .... Ja, ja, viltis miršta paskutinė, prieš gaunant aire tarp ausų ir skambant: - Ne tikęs, pritariant kiškučių choralasui, -Nou, tikėt, van veij čykėt!!!
Na, patikrinkit, tarp gausybės vilniečio kortelių ar turit šipkotę vizai Užpalių užupio vilnos kailių fabrikan, kur dirba gerasis senolis savo pačiai kailinius su auliukais žiemai, o sau diržą su kiškine kepure? Ką, nėra...? Ai, jai, jai, durnumas ir beribis gali būti, juk neveltui visur atvirų dūrų dienos... O kam skirtas veidrodėlis, žėrikulius, kam tas žėrintis akmenėlis sukurtas? Tai, va, skūrom apžiūrėtį ar sveika, ciela kožno kožna skūra, ar kailis, vilna auksu žėri ar defektų nėra ir gerasis skūrėjas ar paims tą skūrą balto aukso laivėn ar s veslom vėsėlai su galvės gelmėm apvesdins. Gerai, kad netikit, tai jau pažanga, prieš apveizdą skūrų parodos ant garbės skydų, lentų garbės kailių kompanijonijos kombinatuose.. Negi nesmato, akylo galo akylos akies aurose dvasios kokybės kontrolieriaus ir luotų su žvaigždėm... Gal galvojat, kad meilė visagalė padės ir žymėjimas bijolietėlio su biuliotėniais urnon po du? O ką pats vardas sako Du Ra? Žmogus gali dviejuose ratuose buriais po du važinėti be persėdimo iš interneto iki pensijos ir pravažiuoti Petrapilės vartus Altarijos sodan su tik vienam gyvenimui duota viza, tikėtu...? Vieno tikėjimo bijolietėlis vandenis vėja vienu baimės keliu vienon pusėn.... O kaip bebenčiukas parsiras, parsi airins gimtan sodžiun, vaikeliams obuolių priraškęs, kas žeme sodžiaus rupins, galt tie kurmiai kur žžėmę knisa, skalda pila ir smalą gaiviam vėjui ratų pas gavėją siųsti gojų gaivolėlius ant meiliųjų gero vėjo sparnų? Kur visi taip rieda, žemę ronyja, pluka, vandenis taško? Ko bijo, ko ieško, ko neranda? Gal namų, gimtinės, sodžiaus, šaltinio? Be namų negerai, o be šaltinio troškulys ir mirtis ar gyvenimas ant tikėjimo ratų komoje regint sapnus žydinčiam sode rusėnančią versmę pilną luotelių baltųjų žiedų....

Na gi užtraukim:

Oi žydo žydo
Oi žydo žydo
Oi sužydėjo
Bala obelė
Bala pabalą
Žydo su žydo
....

Sutara ta rata ta rata rytą tyra ta rita .....

Žmogus kaip miškas, o miško galas gyvas medis kaip žmogaus galas, galo namai miškas, o sienos namų tai medžiai ant to molio namuolių...;)

audrius rašė...

Na, kurmiai, passkaičiuojam kiek grūdo neišgrūdo sibiruos, kiek rovė neišrovė, kiek sveikų-cielų coliukių vakaruos cieli susidegint ir gint Lietuvos išrovė, kiek daba liko cielų colių coliukės cielkos likučių sveikų leišyne lėšomis kurmynų rupinančių žemes sielomis sliekų? Slieks kurmiui sylos sielai duod, tik ar žmonės kurmiai su sliekais, o jei palyginimui, tai kurmiai juk sliekų cielų ant aukuro nedegina ar negrūda užu jūrų marių, sau paminklus statydami, kad vėliau grūst į Gruto parkus? A, žmonės? Ar kurmiai kurti ir akli skaitytojai, skaičiuotojai sveikųjų ir cielo dalių likučių, kad liktų ligi Kučių ir Vėl Lykos pauciukų skaičiuoklės visa tos viščiukų lyg ginant iki rudens gausybės stalo? At Sar ga gėdos nedaro meškoms miške miško gėrybės kaupiant, kaip ir žmogui su sarmata, bet iš kur ta beribė besarmatija, ar nuo ne matymo at sargijos, at sargų, matijos, matų, mierų, saiko, saikų?