2016-10-09

Ireguliarumo reguliavimas


R: Apie balsų skaičiavimą.

Apie balsų skaičiavimą.

Švenčiausią Lietuvos Respublikos pilietinį akta - Valdžios Rinkimus (Tik žiūrėk, kad sau karaliumi pasidarytum vieną iš savo giminaičių; kokio nors svetimtaučio – žmogaus, kuris nėra tavo giminaitis, karaliumi negali pasidaryti!) - valdo UAB kompiuteris...

Šîandien tyčia atėjau savo, Antakalnio, apygardos apylinkėn 19 val.

Tą 19 valandą, likus 1 valandai iki balsavimo 2016-jų metų Seimo rinkimuose pabaigos, buvau pirmas ton apylinkėn atėjęs "benamis" - nors ir esu kandidatas į Seimą šioje apygardoje (suraskit mane:)), mane šių rinkimų komisija siuntė:

a) ten, kur "de facto" gyvenu, nors ir aiškinau padėtį;

b) tiesiog kur nors kitur, nes, esą, čia balsuoti negaliu.

Bet aš žinojau, kad Kazimieras Juraitis šiandien jau buvo "pralaužęs šiuos ledus" - pradžioj jam toj rinkimų apylinkėj Žvėryne Vilniuje, kur jis atėjo šiandien, sutiko duot tik daugiamandatės apygardos biuletenį, bet galop davė ir vienmandatės - tos, kurion jis atėjo - biuletenį.

Taigi, ir aš laikiaus ryžtingai, taip pat ir prieš apylinkės rinkimų komisijos pirmininką, kantriai laukiau, kol jis ilgai aiškinosi keblią padėtį su savo apygardos kandidatu į Seimą su kažkuo aukštesniu 2016-jų metų Seimo rinkimų organizatorių hierarchijoje manimi mobiliuoju telefonu, ir galop pasiekiau savo: pabalsavau ten, kur buvau atėjęs.

Pakartosiu - 19 val. toje Antakalnio apygardos apylinkėje buvau pirmasis toks.

Skelbiama,kad 2016-jų Seimo rinkimuose dalyvauja per 2,5 mln. rinkėjų:

pirmadienį patvirtintuose galutiniuose rinkėjų sąrašuose įrašyti 2 mln. 504 tūkst. 267 rinkėjai.
Neskelbiama, kiek jų yra "benamiai" - nedeklaravę savo gyvenamosios vietos.

:((

Kad ir "de jure", ir "de facto" užsienyje yra keli šimtai tūkstančių (dabar gal jau milijonas?) Lietuvos Respublikos piliečių, turinčių balsavimo teisę, niekas neabejoja.

Kad tik maža, labai maža dalis jų balsuoja užsienyje (balsuoti užsienyje užsiregistravo 13 tūkst. 249 Lietuvos piliečių), Lietuvos Respublikos ambasadose, nėra jokia palaptis.

Taigi - tie keli šimtai tūkstančių  Lietuvos Respublikos piliečių, turinčių balsavimo teisę, bet nebalsavusių Lietuvos Respublikos ambasadose ( balsuoti užsienyje užsiregistravo 13 tūkst. 249 Lietuvos piliečių :)) plius  "benamiai"(nedeklaravę savo gyvenamosios vietos) + tikri benamiai ir sudaro tą keli šimtų tūkstančių  Lietuvos Respublikos piliečių ireguliariąją balsuotojų visuomenę.

Darsyk pakartosiu - šiandien 19 val.buvau pirmasis ireguliarus balsuotojas reguliarioje balsuotojų minioje vienoje iš  Antakalnio apygardos apylinkių.

1. Kokioje (kokiose) vienmandatėje (vienmandatėse apygardose) jie, ireguliarieji, balsuoja.

1. Kaip ši šimtatūkstantinė balsuotojų minia pavaizduota VRK ... ką aš čia nusišneku - jokios ne VRK, o jau nebe šito, o kito UAB
kompiuterio duomenų bazėje ir ką ji veikia 2016-jų metų Seimo rinkimų metu?
2. Kur garantija, kad šis UAB

šioje 
šalyje
nesivadovauja (juk UAB!)
šitokiu principu?
3. Kas  - VSD, STT, NSGK - ar kas nors kitas garantuoja, kad reguliariųjų balsuotojų balsai to UAB kompiuteryje "nepraskiedžiami" ireguliarių balsuotojų fiktyviais balsais, šitaip reguliuojant bjaurų mūsų ireguliarumą?

A?

Juk fiktyvi apylinkė jau anksčiau sugalvota....

Ką apie tai manot, (vien? ne ne:)))skūpusis Gintarai Radvila?
Jam, matai, vienų vienintelių rūmų iš daugelio Radvilų turėtųjų pagailo -  tų, kuriuose Lenkijos prezidentas (p)reziduoja*:))))..
Oi, vos nepamiršau....

Linkėjimai, Jonai!
:)))
Pamanykit...

Galgi nepratr*sim
nuo iTree?
Komentarų nėra: