2017-05-17

Trys Vilniai

Pirmasis: Kreivasis miestas.
Sugriautas Vytauto Didžiojo laikais.

Antrasis: su centrine Pilies gatve,
vedančia link Rotušės.

Trečiasis: su po 1831-ųjų metų sukilimo, išgąsdinusio Imperija neseniai tapusios (žr. 1612) Rusijos valdovus, 1852 metais suprojektuota nauja centrine gatve, dabar vadinama Gedimino prospektu:
Taigi, po 1831-jų sukilimo tiko pravoslaviškajai carinei Rusijai ant Perkūno šventyklos pastatyta katalikiškoji Arkikatedra, "įrėminanti" naująjį Vilniaus "brodvėjų", ypač, kad ant jos stogo aukščiausiai buvo pastatyta Rusijos globėja Šv. Elena, jai "po dešine" - Lenkijos globėjas "Šv.Stanislovas", o tik "po kaire" - Lietuvos globėjas Šv. Kazimieras, nuolankiai nusiėmęs karūną ir ant žemės, sau po kojų, pasidėjęs...

O tai kaipgi! 

Taigi: klūpėkit ir "nebuntavokit"!

Šiame, trečiajame Vilniuje, į pirmąjį Vilnių, it trys kalavijai, irgi susmeigti 
Trys Kryžiai.

Komentarų nėra: