2011-11-01

Tėvologija ir Motinologija

Rio de Žaneire moksleiviai galės lankyti vienos iš 7 religijų tikybos pamokas.

Pasisekė Brazilijos moksleiviams: gali lankyti tradicinių afro-brazilų tikėjimo pamokas.

Lietuvos moksleiviams nepasisekė.

LIETUVOS RESPUBLIKOS
RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ
ĮSTATYMAS*

5 straipsnis. Tradicinės Lietuvos religinės bendruomenės ir bendrijos

Valstybė pripažįsta devynias Lietuvos istorinio, dvasinio bei socialinio palikimo dalį sudarančias tradicines Lietuvoje egzistuojančias religines bendruomenes ir bendrijas: lotynų apeigų katalikų, graikų apeigų katalikų, evangelikų liuteronų, evangelikų reformatų, ortodoksų (stačiatikių), sentikių, judėjų, musulmonų sunitų ir karaimų.

Anot mūsų Seimo, protėviai prieš kryžiuočius veltui kariavo: katalikų religijos dvi, evangelikų religijos dvi, rusų religijos dvi, judėjų dvi, musulmonų viena, o lietuvių senojo tikėjimo nėra išvis.

17. Mąstytojas 2011-10-21 10:11IP: 204.8.156.142 4 -2
Šiuolaikiniam mąstančiam žmogui dangus nebereikalingas, ir jis nekuria pasakų apie pomirtinį gyvenimą. Teologija grimzta į misticizmą, abstrakcijas, alegorijas. Veltui lauktume konkretaus atsakymo į klausimus, kur ir kaip egzistuos tariamojoje amžinybėje geras žmogus ar nusikaltėlis. Pavartę oficialius bažnytinius dokumentus, įsitikinsime, kad biblinis mokymas apie tariamą pomirtinį gyvenimą, apie būsimą pasaulinį teismą, tebėra kertinis akmuo, pateisinąs pačią religijos egzistenciją. Atmetus šį tikėjimą, netektų prasmės bet kuri religija, nebūtų reikalo graudinti iš sakyklų liaudį, kaip tą dar iki šiol daro vienuoliai, misionieriai ir kunigai. Panašūs liaudies gąsdinimai dievo teismu, skaistykla, pragaru, taip vadinamų misijų pamoksluose buvo ir tebėra vienuolynų ir klebonijų materialinio klestėjimo šaltinis. Išlaikyti kiek galima ilgiau mases savo priklausomybėje gyvybiškai suinteresuota ne tik Bažnyčia, bet drauge su ja ir visi tie, kurių interesus ji gynė ir tebegina. Gyvybė žemėje atsirado per milijardus metų, vystantis negyvai materijai. Praktika ir mokslas mums aiškiai įrodo, kad gamtoje nieko nėra pastovaus - viskas gimsta, auga, gyvena ir miršta. Gi religija moko, kad pirmąjį žmogų dievas sutvėrė nemirtingą, ir jeigu Adomas su Ieva nebūtų rojuje dievui nusikaltę (suvalgę uždraustą obuolį – ar nejuokinga?), tai ir jie, ir mes, ir visi jų ainiai būtų mėgavęsi šios žemės malonumais ir gyvi nužengę dangun… Deja, Adomas paklausė Ievos vilionių, paragavo " uždrausto vaisiaus" ir buvo nubaustas mirtimi. Nuo tada visa žmonija tapo mirtinga. Taigi labai žiauriai nubaudė pirmąjį žmogų “gerasis” dievulis už “obuolio” paragavimą. Šventasis raštas teigia, kad dievas visagalis ir nepaprastai geras. Reiškia, jis galėjo sukurti žmogų tokį tobulą, kad jis nenusikalstų. Jeigu žmogus nusidėjo, tai dievas ne visagalis, nes tobulesnio žmogaus, matyt, negalėjo sukurti. Biblija šlovina begalinį dievo teisingumą. Kitur sako: „Teisingas esi, Viešpatie, ir teisūs tavo nuosprendžiai”. Bet jeigu “gerasis” dievas už vieno žmogaus menką nuodėmę pasmerkė milijardus žmonių baisiausiems vargams, ligoms, sunkiam darbui, kančioms ir mirčiai, tai kur čia jo teisingumas? Taigi jau religinis mirties kilmės aiškinimas griauna pačią dievo sąvoką, neigia jo esminius požymius: visagalybę, išmintį, gerumą, teisingumą. Deja, teologai, Bažnyčia bando pateisinti dievą, nubaudusį žmoniją mirtimi...

19. Tėvologija ir Motinologija to 17 2011-10-21 11:17IP: 80.240.9.72
Dabar pripažįstam Tėvologiją: Dieve Tėve, kurs esi Danguje. Motiną nuleidom žemyn, sakom - Motina Žeme. O juk atsirandam Pasauly iš Jų Dviejų: Tėvo ir Motinos. Maždaug nuo 2700 m. pr. m. e. pradėta garbinti Hator, vaizduojama kaip pasaulį sukūrusi dangiškoji karvė, kurios viduje – Saulė ir visa tikrovė.


Taip pat ji laikyta mirusiųjų pasaulio karaliene, kurios žinioje gyvastį teikiantis dausų penas ir į Dangų vedančios kopėčios. Motinologijos laikai. Egipte. Indijoj karvė tebėr šventa. Tai gal ne vien Tėvologiją, bet ir Motinologiją studijuokim?

* Pabandykit LIETUVOS RESPUBLIKOS RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ ĮSTATYMĄ rasti Seimo serveryje.

5 komentarai:

Unknown rašė...

Gamta vystėsi milijonus metų sukurdama tą bei aną. Jūs vienu nežinomu bandote paaiškinti kitą nežinomą ir buktai , tai jau atsakymas. Paaiškinkit, kiek milijonų metų buvo kiaušinis, kaip jis "vystėsi" kol tapo višta? gerai, kad neisivystė į gaidį, tada visas milijonus metų trukęs procesas butų nuėjęs šuniui ant uodegos. Na evoliucija mums "davė" vištą, bet reikia gaidžio kitaip kitų kiaušinių nebus.Kažkokiu paslaptingu budu višta pagamino antrą kiaušinį ir ačiu evoliuciai išsirito gaidys, nes jei višta tai jau visai but buvę neevoliuciškai.... Viešpats pasaulį KŪRĖ!!! šešias dienas o didysis sprogimas per milijoninę dalį sekundės išsprogdino viską,.. ir vištą ir kiaušinį ir dievą ir kvailius...Kaip sako genetikai latelėse proceų vykimo metu klaidų pasitaiko 1 iš 56 000 000 kartų. parodykit kur čia didysis sprogimas o gal čia veikia darniai sukonstruoti procesai? Mokslininkai kiek žinau skaičiuoja ar jų atrastas procesas ar atsitiktinumas ir ten turi būti 1-20 000 santykis, jaučiat skirtumą tarp gamtos procesų tikslumo ir mokslo. Paaiškinkit kokią naudą turi vienuolis givendamas dykumoje, katakombuose? Krikščionių per du tūkstančius metų tebuvo; suskaičiuokit šventuosius ir gausit atsakymą.

Dario Budrio rašė...

Tėvalogija ir Motinologija tai śimboliai, kurie iš ch.elementų , iš kurių DNK. Y-vyr. X-mot chromosomos. T-perkūno ženklas,Ь-(apversta P) reiškianti viso ko tobuliausią ant žemės(Ra-saulė,tobuliausia viršuje) ir i-žmogus. Gauname УХ Тьi - tai bent , džiugią akimirka, norą tęsti ir dauginti arba pasidalinti. Tas ir parašyta ,Vyras ir Moteris per kūnus augina nauja žmogų.
Raštui kintant šias prasmes ištrynė, todėl neliko jame ir prasmės, viso apie viską žynių. Belikę tušti šūkiai duok Dieve , kas ir reiškia noro išsipildymą, tikėjimą. Kai reikia TikEITI pvz Raśų naktį ir daryti śtebuklą, kur ir kaip pasako Papa Arti. Straipsnyje tik pasiūlymas. Štai viśa TEO-tėvų LoGija

http://www.programotu.ru/index/prajazyk/0-6

Dario Budrio rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Dario Budrio rašė...

https://m.youtube.com/watch?v=UO4LtCflWA8

Dario Budrio rašė...

KaArDeBaleto Kalba

https://www.stihi.ru/2010/02/06/8161