2012-07-15

Žalgiris I ir Žalgiris II

Die Schlacht bei Tannenberg wurde am 15. Juli des Jahres 1410 im Ordensland Preußen unweit der Orte Tannenberg und Grünfelde ausgefochten. Das Heer des Deutschen Ordens unter Hochmeister Ulrich von Jungingen sowie Aufgebote der preußischen Landstände und eine unbekannte Zahl von Söldnern nebst west- und mitteleuropäischen Rittern trug hier das entscheidende Treffen gegen eine gemeinsame Streitmacht des Königreichs Polen unter König Władysław II. Jagiełło sowie des Großherzogtums Litauen unter Großfürst Vytautas aus.

Žalgiris I.

Tannenbergo, o ne Grunwaldo mūšis.

Ne todėl, kad Grunwald – lenkiškas žodis:)

Dėl to, kad vokiečiai, lenkai ir lietuviai nesusikalbėtų.

Europos kalbų mūšyje Žalgirį gal lenkai laimėjo

Wielkopolskos Griunvaldas...

The Battle of Tannenberg was an engagement between the Russian Empire and the German Empire in the first days of World War I. It was fought by the Russian First and Second Armies against the German Eighth Army between 26 August and 30 August 1914. The battle resulted in the almost complete destruction of the Russian Second Army. A series of follow-up battles destroyed the majority of the First Army as well, and kept the Russians off-balance until the spring of 1915. The battle is notable particularly for a number of rapid movements of complete German corps by train, allowing a single German army to concentrate forces against each Russian army in turn.
Although the battle actually took place close to Allenstein (Olsztyn), General Erich Ludendorff's aide, Colonel Max Hoffmann, suggested naming it after Tannenberg, in the interest of Pan-German ideology, to counter the defeat of the Teutonic Knights at the Battle of Grunwald (Tannenberg) in 1410 by the Poles, Lithuanians and Tatars.

Pusę tūkstantmečio ano Žalgirio pamiršt negalėjo.

Antrą mūšį švabai laimėjo; antrasis Tannenberg, planuoja jie, užklosiąs pirmąjį.

Kad nesimatytų.

Bet, vieną galą slepiant, kitas lenda.

Kas šį lošį lošia?

3 komentarai:

Vienuolis rašė...

Germanai vadina Tanenbergu todėl, kad ten vyko mūšis, kurį jie apmaudžiai pralaimėjo Lietuvos kariuomenei. Lenkai (iš paskos ir kiti slavai) vadina Griunvaldu todėl, kad ten miške tūnojo Lenkijos kariuomenė ir, lietuviams po permainingų kautynių galop įveikus kryžiuočius, narsiai užpuolė nebesiginančią jų vadavietę ir turto gurguolę. Plačiau http://kitaszalgiris.blogspot.com/ ir http://sites.google.com/site/zalgiriomusis1410/.

Eugenijus Paliokas rašė...

Nepyk, Vladai, bet man regis, kad nesupratai, jog mūšis tebevyksta.

:)

Zenonas rašė...

Tada reikia sakyti, kad ir prasidėjo Ž.mūšis dar kelias 1000 metų anksčiau , vostik ledynams nutirpus nuo pietinės kalnų grandinės, kai pietiniai laukiniai puolė šiaurines puslaukines gentis. Juk tai ir genetika rodo, kad šiauriniai (hyperboriečiai) nebuvo prasiskverbę piečiau, nei DanUpės (Duonupės(?)) slėnis, ar Kaukazo kalnagūbris.