2012-07-19

Molotov-Ribbentrop


5. Molotov-Ribbentrop 11:54 07-19 IP: 84.15.179.189
Hi!

Premjeras A.Kubilius pasidžiaugė.

Europarlamento delegacijai, kaip ir dera Heiliges Römisches Reich teisių ir pareigų paveldėtojos, besivadinančios nūnai Europos Sąjunga, pasiuntiniams, vadovavo vokietis, prispaudęs neklusniųjų pagonių palikuonis iki liepos 17'tos sutarti su rangovu – į rusų kontrolę perėjusios vokiškos bendrovės „Nukem” ir vokiečių GNS konsorciumu.

Juk Lietuva nesutinka atsiskaityti už panaudoto branduolinio kuro konteinerius, kurių jau pagaminta 150 iš 200 užsakytų, todėl, kad jie iki šiol nesertifikuoti ir jų parametrai neatitinka techninių sąlygų.

Įžūlūs pagonys!

Nemoka už Šventosios Romos imperijos pašventintus, kas, kad nesertifikuotus, konteinerius radioaktyviom atliekom laikyti!

Tokiu būdu, neįsisavina Evropos lėšų.

Tuomsyk reikia jiems tų lėšų kranelį užsukt.

Kubilius pasidžiaugė, kad Lietuva jau skelbia, kad lauks iki lapkričio mėnesio iš GNS bendrovės dokumentų, įrodančių, kad konteineriai atitinka visus saugos reikalavimus ir yra tinkami naudoti, nepaisant nukrypimų nuo projekto.

Krizė suvaldyta.

Pinigai į priekį.

Kėdės paskum.

4. www  11:32 07-19      IP: 84.15.179.189
Mūsų europarlamentarijai gal galėtų, gal netgi privalėtų, pasireikšti šiuom klausimu ir mūsyse ir Evropoje; gerbiamieji Landsbergis, Donskis, Paleckis, Paksas, su Vyktaru prišaky.

12.

Negi visi visai jau?

Gal išsirinkom bent vieną, kur Tėvynę myli?

Komentarų nėra: