2012-11-14

Kralikai galvose

Ko tujei, kunigėli, sudaičio!
Sudaičio, sudaičiulėle!
Ilgai pamiegėli?
Miegą bemiegantiem
Iškirto karelius,
Išpylė pylelę.

Nekas.

Mūsų valstybės valdovas Mindaugas galėjo būti ne vienintelis Lietuvos karalius. Nors Gediminas ir Algirdas nebuvo karūnuoti, jie taip pat buvo suverenūs monarchai.

Buvo superiniai užarkanintojai, o bet tačiau niekas jiem nedavė karūnos:(

Kokia bėda!

Kaip vadinti Lietuvos valdovus - kunigaikščiais ar karaliais?

Taip, ar šitaip?

O kodėl jų nevadinti dar kitaip - tikraisiais vardais?

Первым правителем единой Литвы был князь (кунигас) Миндаугас...

Tikrai pirmas, taip vadintas?

35. Kunegsgarbs – prūsiškas Karaliaučiaus vardas 2012-11-13 22:21 IP: 84.15.187.101
Anglakalbiai sako, kad prūsai – senovės lietuviai, o žodį “kunigas” jiems germanai paskolinę, patys žinom, kaip. Reikia jiems tą skolą grąžint, o finougrais dabar vadinamų estų su suomiais paklaust, kodėl ir kieno karalių jie žodžiukuningas” vadino ir tebevadina ligšiol. Maskvėnams reikia paaiškint, kad anie teisingai elgės, į savo vietinius valdovus - “kunigaikšti” – kreipdamiesi, ir primint, kad SSSR-as, kurio teises Rusija paveldėjo, Kunegsgarbą 1945-tais Potsdame 50-čiai metų gavo, administruot, nes įrodė, kad tai – “iskono zapadno-litovskije zemli”, o Litovskaja SSR tuo metu buvo SSSR-an inkorporuota, ko kiti potsdamiečiai nepripažino ir nepripažįsta; iš čia tas 50-ties metų administravimo laikotarpis. Kuris senokai baigės. O Lietuva dabar nėra Rusijos gubernija. Šitaip išsisprendžia Lietuvos valdovų senojo vardo, senosios sostinės, santykių su visokiais kunigaikščiais ir konungais-koenigais-kingais bei kitokios istorijos maklerių prikurtos problemos: jei jau, matai, užpuolikas nedavė karūnos – tai jau tasai nelaimėlis nebe karalius, nebe suverenas, kaip kad čia vienas jų aiškina… Lietuviai saviškius ne karūnuodavo, o vainikuodavo!

Kad labai noris karūnos...

karūnà (l. koruna) sf. (2)
1. K, N, R233 metalinis galvos papuošalas; monarchų valdžios simbolis; vainikas: Bet sostai ir karūnos subraškėjo T.Tilv. Mažgi karūnà nenulėks? OZ23. Atstačius karalių nu valdžios ir nu karūnos S.Dauk. Parneš žirgelis karaliaus karūną, mano trumpą manderėlį JD1078. Karūna karališka SD105. Karūnà iž erškečių pasmerkia visas pompas, lapumus ir niekus tavus DP178. ^ Ne karalius, o karūną nešioja (gaidys) Ant.
2. mergaičių galvos papuošalas, padarytas iš lankelio, aptraukto raštuota medžiaga: Jauna būdama, nešiojau karūną su ilgais kasnykais Kp.
3. SD70 mūro karnizas, atbraila.
4. N pakaušyje praskusta vieta, tonzūra: Buvo praskutę ir karūną, ir pabėgo iš seminarijos Dr.
5. SD26, K, N, M vėliava (ppr. bažnytinė): Karūnas nešė aplink bažnyčią Yl. Karū̃ną kark ant aukšto stiebo arba ant koto J. Kariaujant su turkais, atėmiau jų pulko karū̃ną Žg. Karaliai pergalėtojui karūnas davinėjo M.Valanč. Raitelių karūna R337. Kuskužėlėms karūnėlės taisytos JV23.
6. R nedidelis būrys žmonių.
7. SD105, Gmž bažn. tokios giedamos maldos, „karunka“.

Koruna.

Bohema...

O kaip be jos?

48. Kuningas yra tas vardas - to 38 2012-11-13 22:45IP: 84.15.187.101 4
Karaliaus vardas nuo Karolio Didžiojo, kaizerio ir caro titulai - nuo Cezario, anokia ir garbė tokiais vardais vadintis; imperatorius - lotyniškas žodis, imperija būna vienintelė tam tikroje tikėjimo erdvėje. Kadangi buvom ir esam senojo tikėjimo, mūsų senieji valdovai tapatūs imperatoriams, bet turi savo vardą, kurį daug kas savinosi ir savinasi: kuningas->koenung->koenig->king.

67. Vandeniui apie kralikus ir karlikus 2012-11-14 09:17 IP: 84.15.179.26 6 -1
Tikroji Rusijos gimimo diena - 1612-11-04, kai iš Kremliaus maskoliai išvarė "sviriepos Litvos" įgulą, paliktą po to, kai 1610 m. Klušino (miestas Rusijoje) mūšyje buvo sumušta Rusijos kariuomenė, pašalintas iš sosto į nelaisvę patekęs caras Vasilijus Šuiskis. Šią data Rusija neseniai atšventė. Pats vardas Rossija - dar vėliau atsiradęs. O Belorusijos-Baltarusijos vardas imtas vartoti po 1795 metų. Taigi, kunigaikštis - ne slaviškas, o lietuviškas vardas, ir tą bet kieno kalbininkai patvirtins. Tas vardas kyla iš kuningo vardo, iš tų laikų, kai kuningaikščiai buvo jam pavaldūs, iš tų laikų, kai "kuningas" vardą pripažino ir tebepripažįsta suomiai su estais, o visų laikų germanai savo konungus, koenigus ir kingus iš jo tebekildina. Vietoj Kuningo iš Kunegsgarbo įbruktas Šventosios Romos užkariautojų iš Karolio Didžiojo vardo padirbtas karalius, o kuningo vardas tų užkariautojų suteiktas jų atvesdintiems ant kelių parklupdytų užkariautųjų dvasios pavergėjams - kunigams. Kol karaliais savo valdovus vadinsim, kol senojo jų vardo iš sutanotųjų neatimsim ir tiems, kam jis tebepriklauso, negrąžinsim, ant kelių ir klūpėsim. Lietuvių kalbos žodynas - 1 ×karalikas sm. (1) K; MŽ, CI421 triušis: Duok karalikam šieno Vv. Lotyniškai tie iš popiežiaus rankų karūnas gaunantys įvairių kraštų karaliai karlais vadinami; tokie ir buvo, karlikai. Tepridursiu, kad karaliaus vardą rytų europiečiai tenaudoja, dabar gi ir mes užsimanėm tokios "garbės".

Kralikai narvuos gyvena uždaryti.

Kas čia dabar?

krãlikas (l. krolik) sm. (3b) [K]; SD114, R triušis: Kralikas paprastasis, kurį ir triušiu pavadiname, yra mūsų krašte naminis gyvulys rš. Kralikas panašus visai į kiškį Ds. Reiks pirkti kralikų: jų labai gardi mėsa Šn. Tie kralikai tik olas visur kasa, o mėsos tiek, kiek žvirblio Krsn. Jo pešami kralikaĩ (peša jų vilnas) Ėr. Ko kralikėliam duoti [ėsti]? Grž. ^ Dreba kaip krãlikas, į kampą įvytas Lg. Vaikų kai kraliko (daug) Dkk.

Kas girdėt toj kralikystėj?

królik - rabbit.

From król (“king”) +‎ -ik (“diminutive suffix”). Calque of Middle High German künlin, künglin.

Karalikas...

Kaninchen...

Kleiner König.

Kinglet.

Bus jum meluot, kad Kuningą turėjot.

Lažinamės (žr. paskutinį sakinį), kad po Bretwaldų kiti besiskelbiantieji Britanijos valdovais tokiais iš tikrųjų nebebuvo, nes "iš šešėlio" juos valdė kiti?

Kраля - 1.прост. красавица.

Tai bent karaliai, tai bent titulas!

Kas gi tose mūsų galvose daros?

1 komentaras:

Zenonas rašė...

va kokios dainos "informatyvios", užmiršti žodžių lobynai, kuriuos tik pavardės atsimena. Ar girdėjot žodį skoparas, skaparas? Pavardė išlikusi - toks avinas be karelių.
Ne kiaušai, o kareliai - poetiškai. Na , o kad miegantiems išpjauna - būna, moterys taip kerštauja, nugirdo iki sąmonės praradimo, po to iškerpa. Vienas chirurgas pasakojo apie nutikusį atvejį ikiholivudiniais laikais su prievartautoju (apie 1980 m). Moteris pasiūlė susitikti dar kartą, atseit patiko, o tas "mačo" - patikėjo, kad prievartavimai patikt moterims gali. Atsibudo palengvėjęs - šviesiau akyse.
Pylelė, čiurkšlelė - irgi geras. Tik ne išpylė, o iščiulpė - būtų suprantamiau.