2013-09-05

Ask The Rabbi Again

Explaining the term "Litvish"

Rabbi Chaim Tabasky

Question:
I wanted to know why is it that all non-hasidic Ashkenazic chareidi Jews are call "Litvish," a term which means Lithuanian. Why wasn’t Poland chosen which many more Jews can trace their roots to? Isn’t it a falsehood to say one is Litvish when one isn’t?

Answer:
Certainly not all Ashkenazim are Litvaks. Probably the misuse of the name is due to the fact or perception that so many poskim leart in Luthuanian Yesivas and standard Ashkenazi psak is called Litvish. However I'm not sure if this perception would stand up under rigorous historical analysis.

Why wasn’t Poland chosen?


2 komentarai:

audrius rašė...

Litvokai, užvokiai, vikiai ir kitokie svetimų vardų patviriais prisikausę, gali vadintis kuo tik nori ir kokius nori universitetus tverti su bukomis bibliejomis, tačiau kas tikra, tas ir šitam mėšle žiba, kiek mėšlu beklotum tikra tiesa, ji viatiek iš to mėšlo šuto pražys žiedu puikiu.:)

http://www.veidas.lt/kodel-zydu-vaikai-tokie-gabus-ir-ismintingi-2

Atsakymas:
Žydai tai tie kurie sodą turi, pirkioj sėdi ir rūtų darželyje gėlynus daboja ar tie kurie nuo viešo kelio silkes patvoriais siūlo, bei išmaldos prašo ir valdžias užgrobę tur, tad kokie čia dar klausimai gali kilti?:)

Dažniausiai žmonės, net pagalvot negali, kad tai įmanoma, dėl to ir neimanoma tampa įmanoma. Tiesą įmanoma sakyti, tik ji priklauso kažkam iš kurio pirkai silkę ir knygą bukimui gavai su gerais draugais eiti vieškeliais ir skelbti žunią, kuri gina tuos kur pirkiose sotūs gyvena ir už tiesą atsako.... Pasaulis aukštyn kojom, nu ir mat ji šunies, jei patvorys tampa sodu... Na kaip čia bepaaiškinti, tiems kurie ubagai į sodus įleisti ponais patapo, o sodininkui net išmaldos skūpisi, kuris tiesą tiesiai šviesiai gali pasakyti, bet nuo ubagų išmaldos neims, kad ir kokie jie ponai būtų.

audrius rašė...

LIETUVIŲ TĖVOTARIMO MOTOS RUPĖSČIO LYTAROPA ŽYDINYS ŽŽEMĖS ŽEMUONIŲ ŽYDINČIŲ ŽMONIŲ ŽYMUONIŲ ŽYDŲ ŽMONIJOS ŽIEDŲ ŽYDINČIŲ PALEI GIRIAS IR ŽALIŲ GIRIŲ VALDOSE ANT GIRKALNIŲ KUR NOKSTA SODAI BEPINIGŲ PINGANČIŲ TURTE RITE TEKANČIOS SAULĖS VĖTROSE TYRAM VAKARY RASA KRENTANČIOS...


Marijos žemelė rūpestingoji monolitas nuomolių litosperos materika žemaičių lietuvų(tautų) rupinančių žemes visa šeima, sejima, semja,... , kurios širdyje tą žeme vadina žemė lietuvijama rupėsčio, o mandrai trupijant Europa.

Šlovės šešelis yra susilenkęs vergas ant žžemės šviesos metamas, nuo žžemės vergas susilenkęs yra šešėlis šlovės puikuojantysis šviesoje. Slava-sleiv, serb-serv ir pana šiai. Ponas-po nulis. Elitas po nulį lytas, nuo lytos litos speros... ponelita -litapone, panalita litos panalita arba palietuvyčiai lietuvių palieti vyčiai arba žemaičių lietuvų paleisti vyčiai ginti žžėmę žemiečių lietuvijos arba žemės rupintojų parupinti kariai ginti žemes rupinamas. Nuo to rūpesčio pareina vardas cielos jevropos ir ropukų raunamų nuo žemės lietos rupestyje dieduko, močiutės, tėvo, motos, sūnaus, dukros, šuns, katino ir pilkos pelytės, kuri žino pas ką aukso žiedas blizga.... Dabar vaizdas, kaip sūnus ir panos su papais silikoniniais bando išrauti runkelį iš kurio cukeriaus kalnus pasdirbti trokšta, bet peša tą ropuką kiekvienas savo pusėn, nudraskydami lapus, linus, linijas jungiančias juos su tuo runkėliu, kuris runkomis keliamas nuo žemės ir jei runkėlinio ropuko vytis, linijas, šakas, kotus, lapus, stiebus, vilnas, gaurus, plaukus su barzda nutrauksi per tamsumą proto, tai reikės frakingą žemelei lietai monolytan nuomoliolito daryti ar aplink karjėrą daryti, kad prisikasti iki šaknies. Visi ponai runkelį lauke mato, palenkti savo pusėn trokšta, tačiau dundukai per savo poniškumą taip nudebilėjo, kad nebežino ir vidaus runkelio nebemato, kurio visą vidų pilkos pelės išgraužė ir teks ponams patiems rupinti žžėmę, ropukus sėti, šeima visa juos rauti, paskviečiant tikrąjį E'Litą, kuri tėra maža pilka pE'Lytė:)