2013-12-04

Mielieji tymokratai!


timokrãtija [gr. timē — turto cenzas + kratos — valdžia], ist. valdymo sistema, paremta turto privilegija.
timocracy (n.)
1580s, from Middle French tymocracie, from Medieval Latin timocratia (13c.), from Greek timokratia, from time "honor, worth" (related to tiein "to place a value on, to honor") + -kratia "rule" (see -cracy). In Plato's philosophy, a form of government in which ambition for power and glory motivates the rulers (as in Sparta). In Aristotle, a form of government in which political power is in direct proportion to property ownership.
Demokratija - visiškai visiškai kas kita!

Mielieji tymokratai!

Segdysiu žirgelį, josiu į krygelį, tymu balnu pabalnosiu, laužtiniais žabosiu.

Prie ko čia amatininkai?

Tradicija sena.

timorous
mid-15c., from Old French temeros (14c.), from Medieval Latin timorosus "fearful," from Latin timor "fear," from timere "to fear." Some early sense confused by mistaken identification with Middle English temerous "rash" (see temerity). Related: Timorously; timorousness.

Timon (n.)
"misanthrope," from Timon, name of a misanthrope who lived in Athens during the Peloponnesian War (431-404 B.C.E.), hero of Shakespeare's "Timon of Athens."

Timothy
masc. proper name, from French Timothée, from Latin Timotheus, from Greek Timotheos, literally "honoring God," from time "honor, respect" + theos "god" (see Thea)

timùkas sm. (2) NdŽ, Akm; LBŽ, LFII153, Brž žr. tymotas.

tymõtas
(rus. тимoфeeвкa) sm. (2) Plšk, Rsn, Smln, Snt, timõtas (2) NdŽ; LBŽ, LFII153 pašarinis motiejukas (Phleum pratense): Duok karvėms dobilų, tymotùs tegu arkliai kramto Trg. Dobilų ir timotų sėklas perku ir moku aukščiausias prekes LC1883,12. Ūkininkai tymotus beveik visur jau įvežė prš.


Komentarų nėra: