2017-09-06

Jubilee USA in Puerto Rico


Jubiliejaus 
8 Atskaičiuosi septynis septynetus, septyniskart septynerius metus taip, kad septynerių metų septynetai sudarytų keturiasdešimt devynerius metus. 9 Tada, septinto mėnesio dešimtą dieną, skardžiai pūsi ragą; Permaldavimo dieną jūsų rago gaudesys teaidi visame jūsų krašte. 10 Švęsite penkiasdešimtuosius metus ir paskelbsite laisvę krašte visiems jo gyventojams. Tai bus jums jubiliejaus metai; sugrįšite kiekvienas jūsų prie savo nuosavybės ir kiekvienas į savo šeimą. 11 Tie penkiasdešimtieji bus jums jubiliejaus metai: nesėsite, nepjausite jokių savaime išaugusių javų, nenurinksite vynuogių nuo neapgenėtų vynmedžių, 12 nes tai jubiliejaus metai. Jums bus jie šventi; galite valgyti tik tai, ką išaugina pati dirva.
13 Taigi šiais jubiliejaus metais sugrįšite kiekvienas jūsų į savo nuosavybę. 14 Parduodami nuosavybę artimui ar pirkdami ką iš artimo, nedarykite vienas kitam skriaudos. 15 Pirkdamas iš savo artimo, mokėsi tik už metus nuo praėjusio jubiliejaus; parduodamas tau artimas prašys iš tavęs tik už likusius derliaus metus. 16 Juo daugiau tokių metų, juo didesnę kainą mokėsi; juo mažiau tokių metų, juo mažesnė kaina, nes iš tikrųjų jis parduoda tau tik derlių skaičių. 17 Nedarykite vienas kitam skriaudos; bijosi savo Dievo, nes aš, VIEŠPATS, esu jūsų Dievas.
18 Laikykitės mano įstatų ir vykdykite mano įsakus, kad galėtumėte krašte saugiai gyventi. 19 Žemė duos savo vaisių, būsite sotūs ir gyvensite be rūpesčio. 20 O jeigu klaustumėte: ‘Ką valgysime septintaisiais metais, jei nesėsime ir nenuimsime derliaus?’ ­ 21 aš suteiksiu jums tokią palaimą šeštaisiais metais, kad jie duos derliaus trejiems metams. 22 Sėjos metu aštuntaisiais metais valgysite iš senojo derliaus. Net iki devintųjų metų iš senojo derliaus valgysite, kol bus nuimtas derlius.

Nuosavybės atpirkimas
23 Žemė nebus parduodama visam laikui, nes žemė yra mano, o jūs esate ateiviai, tapę mano įnamiais. 24 Todėl krašte, kurį valdote, turite leisti atpirkti žemę.
25 Jei kas nors iš tavo giminių patektų į skurdą ir parduotų savo nuosavybės dalį, tai jo artimiausias giminaitis turi ateiti ir atpirkti, ką giminaitis buvo pardavęs. 26 O jei žmogus neturėtų artimiausio giminaičio žemei atpirkti, bet vėliau pats prasigyventų ir turėtų iš ko tai padaryti, 27 jis turi apskaičiuoti metus nuo jos pardavimo, sugrąžinti skirtumą žmogui, kuriam ji buvo parduota, ir susigrąžinti savo nuosavybę. 28 Tačiau jei jis neturi iš ko ją atgauti, kas buvo parduota, tas liks pirkėjo rankose iki jubiliejaus metų. Jubiliejaus metais nuosavybė turi būti perduota, ir jis sugrįš į savo nuosavybę.
29 Jei kas nors parduotų namus mieste su mūro sienomis, jie gali būti atpirkti, kol nepasibaigę metai nuo jų pardavimo; atpirkimo teisė galios vienerius metus. 30 Jei jie nebūtų atpirkti iki vienerių metų pabaigos, namai mieste su mūro sienomis visam laikui priklausys pirkėjui ir jo palikuonims ir jubiliejaus metais nebus perduoti. 31 Bet namai kaimuose, kurių nesupa mūro sienos, bus laikomi kaip atviri laukai. Jie gali būti atpirkti; jie turi būti perduoti jubiliejaus metais.
32 Levitų miestuose levitai amžinai turės atpirkimo teisę namų, esančių jų miestuose. 33 Kiekvieni levitų namai jų miestuose, buvę parduoti ir neatpirkti, bus perduoti savininkui jubiliejaus metais, nes namai levitų miestuose yra jų paveldima nuosavybė tarp izraelitų. 34 Bet dirvos aplink jų miestus negali būti parduodamos, nes jos yra jų amžina nuosavybė.

Paskolos vargšams
35 Jei kas nors iš tavo giminių patektų į skurdą ir taptų tavo išlaikytiniu, turėsi jį paremti. Tegyvena jis su tavimi kaip ateivis ar įnamis. 36 Iš anksto nereikalauk iš jo palūkanų už paskolą ir neišnaudok, bet bijok savo Dievo. Leisk jam gyventi tavo namuose kaip broliui. 37 Neskolinsi jam pinigų už palūkanas, neimsi iš jo brangiau už maistą. 38 Aš esu VIEŠPATS, jūsų Dievas, kuris išvedžiau jus iš Egipto žemės duoti jums Kanaano žemę ir būti jūsų Dievas.

„Šis bankroto procesas gyvybiškai svarbus, kad Puerto Rikas gautų žadėtąjį atokvėpį nuo skolų“, – sakė organizacijos „Jubilee USA“,
pasisakančios už skolų nurašymą skurdžioms valstybėms, vykdomasis direktorius Ericas LeCompte'as.

Šis „procesas gali grąžinti skolą į valdomą lygį, apsaugoti pažeidžiamas bendruomenes ir skatinti skaidrumą“, jis pridūrė savo pranešime.

Jau ilgiau kaip dešimtmetį iš recesijos neišbrendančio Puerto Riko finansų problemos darė didelį spaudimą didelei JAV municipalinių obligacijų rinkai, ypač kai 2013 metais nemokumą paskelbė Detroitas.

Puerto Rikas sugebėjo parduoti didelę dalį skolų, nes ši Karibų sala JAV municipalinių obligacijų rinkoje turi neapmokestinamo subjekto statusą, todėl jos obligacijos yra vertingesnės negu kitų miestų.

Kitaip negu Detroitas, pats pasiskelbęs nemokiu, kad priverstų skolintojus nurašyti dalį skolų, Puerto Rikas neturėjo galimybės prašyti bankroto apsaugos nuo kreditorių pagal įprastas JAV finansų priežiūros taisykles.

Vis dėlto pernai liepą tuometis prezidentas Barackas Obama
pasirašė Puerto Riko priežiūros, vadybos ir ekonominio stabilumo įstatymą (PROMESA), pagal kurį įkuriama finansų priežiūros taryba, turinti atkurti salos fiskalinę drausmę. Be to, šis teisės aktas užkirto kelią potencialiam bylinėjimuisi tarp salos ir jos skolintojų.

R.Rossello paprašė apsaugos būtent pagal PROMESA nuostatas.

Kai kurie kritikai smerkia JAV federalinę vyriausybę, kad ši salai nustatė „kolonijinius“ suvaržymus ir taupymo priemones – pavyzdžiui, sumažino minimalų atlyginimą ir suteikė galimybė neapmokėti viršvalandžių.
O ką?
:)))
Šities tai apie jubiliejų 
nelabai susigaudo;)

Komentarų nėra: