2017-09-07

Vaikas ne prekė

Sunki ta Rugsėjo 1-oji
Lietuvoje...

Krepšelis
- lėšos?

Mokinio krepšelis – kam jis reikalingas?

Mokinio krepšelis – tai lėšos, skiriamos vienam sutartiniam mokiniui vienų metų mokymo reikmėms. Jis apskaičiuojamas bazinį mokinio krepšelio koeficientą padauginus iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto bazinės mėnesinės algos* dydžio ir 12 mėnesių.

Tokia sistema Lietuvoje veikia nuo 2002 m.

Ši sistema Lietuvoje nuolat tobulinama, pertvarkoma. Per tuos metus, kai ji veikia, atsirado daug jos šalininkų ir priešininkų, kurie pateikia įvairius argumentus „už“ ir „prieš“.
2009 m. mokinio krepšelio dydis siekė 3 774 litus per metus. Vėliau jis buvo sumažintas iki 3 635 litų, o 2010 m. siekė tik 3 310 litų.**

Lietuvos tėvų forumo tarybos pirmininkas Vaidotas Deveikis mano, kad mokinio krepšeliais paremta bendrojo lavinimo mokyklų finansavimo sistema yra teisinga. „Iš esmės ta konkurencija atsirado ir aš manau, kad tai yra teigiamas dalykas. Tik kai visa finansavimo galia pereina į krepšelį, jis tampa svarbiausias ir varžomasi dėl krepšelio, o vaikas lieka antroje vietoje“, – sakė V.Deveikis. Jo manymu, reikia atsižvelgti ne tik į mokinių skaičių, bet ir į tai, ką mokyklos gali jiems pasiūlyti.
bazinės mėnesinės algos - BMA:))

Valdininkams (Pradžioje MMA valstybės tarnautojams ir kitiems darbuotojams buvo nustatytas vienodas:))) - MMA, o, tarkim, mums, mokytojams ir dėstytojams - BMA

Tūlas mokytojas ar dėstytojas, gaudamas 20 BMA (bazinių atlyginimų!) džiaugiasi it Laimės Kalnan užkopęs, kvailys:) 
Tai mūsų valdžioj - šposininkai?Žiū - bus mūsų išrinktieji ir trečią kuolą išradę 
Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį

** Mokinio krepšelio dydis 2017 metais1 045 eurai = 3608.176 litai.

3 608-3 774= -166:(((

Štai "kaip toli" per 2017 - 2009 = 8 metus PAŽANGOS KELIU NUKELIAVO LIETUVA!

DESPACITO, LIETUVĖLE?

Komentarų nėra: