2011-09-01

Mokykla išsimokėtinai

62. Mokykla išsimokėtinai 2011-09-01 14:33 IP: 80.240.9.72
Atidaryta pirmoji per dvidešimt metų Lietuvoje pastatyta mokykla!

(Šis komentare pacituotas lryto straipsnio sakinys vėliau pasikeitė - kiek gi pastatėm mokyklų?)

Moderniausią 30 mln. litų kainavusią mokyklą Vilniaus miesto savivaldybė įsigys išsimokėtinai – po 25 metų mokykla priklausys sostinei.

2036-ais metais priklausys, jei į vis didesnes skolas kasmet lendanti savivaldybė išsimokės.

Kasmet Vilniaus savivaldybė turės sumokėti per 6,5 mln. litų.

30 * 6,5 - 2 * 25 = 145.

145 >> 30.

Paklaustas, ar tai nėra per didelė našta sostinei, meras A.Zuokas tikino, kad taip nėra.

Todėl, kad 30 mln. savivaldybė neturi, ar todėl, kad 145 mln. per 25 metus (kam nors) geriau?

Laisva Lietuva.

Anot Konstitucijos, gerai besimokantiems valstybinėse aukštosiose mokyklose mokslas nemokamas.

Kai perregistruosim jas į Viešąsias Įstaigas - kaip bus tada?

Ko mokome, ko mokosi?

Ką reiškia mokėti?

Ką mokėti?

Kam mokėti?

Kuo mokėti?

Kodėl mokėti?

Kas mokyčiausias?

Ar tas, kuris už naują mokyklą išmokė mus išsimokėtinai susimokėti?

Kur tie Mokai, ant kurių susėdusius mokytojai kadaise mokino mokinius - kad anie mokėtų?

63. Mokykla išsimokėtinai, klaida 2011-09-01 14:38 IP: 80.240.9.72
25 * 6,5 - 2 * 25 = 112,5.

112,5 >> 30.

Brangiau, kaip banke už buto paskolas, gal dusyk.

Kodėl gi?

Kam, kokiam geradariui, mes skolingi už šią, vienintelę (?) per 20 Neprigulmybės metų pastatytą, vidurinę mokyklą?

106. Oho 2011-09-01 21:53IP: 78.61.168.203
Keista aritmetika. Kazkas uzsitikrino sau renta.

O čia - pirmoji mano mokykla,


kurią šį rugpjūtį aplankiau


Peugeot 205 fanų klubo renginio, vykusio netoliese, dėka.

Dabar parduota.

Privati nuosavybė.

Gražu pažiūrėt?

Čia - malūnas, kuriame žirninių blynų metais grūdus malėm.


Karas buvo?


O čia kadaise buvo kultūrinės, nudrenuotos, bjauraus kolchozo gražios pievos.


Bandžiau nueit Senelio vienkiemin.

Vieną, anksčiau vadintą melioracijos, griovį basas forsavau bebrų užtvanka, kito neįveikiau - užtvankos neradau, o išsimauroti visas nenorėjau.

Šunys pakėlė zuikį ir pradingo mūsų Laisvės brūzgynuos paskui tą rudį.

Šūkavau tame Laisvos Lietuvos Sibire vos ne valandą, jau galvojau atsinešti palapinę ir čia apsigyventi - pakol anie pargrįš.

Bet nereikėjo - nors ir miesčionys, rado kelią atgalios, parbėgo.

O čia kito Senelio, kuris tais metais grūdų atvežė, sodas.


Jo jau keturiasdešimt metų nebėr, o sodas tebėr.

Pilnas obuolių.

Komentarų nėra: