2012-10-18

Dwars

laītawiskai: dvaras prūsiskai: dwars
[Dwarenīks MK]
m sg pl
Nōm: dwars dwarrai
Gēn: dwarras dwarran
Dāt: dwarru dwarramans
Akk: dwarran dwarrans

Dwars.

dwars (comparative dwarser; superlative het dwarst, het dwarste)

1. at right angles to the other axis, crosswise;
2. (nautical) at right angles to the length of a ship;
3. slantwise, askew.

Iš pradžių dvaras buvo valdžios bei kultūrinio gyvenimo telkimosi vieta. Valdžia priklausė dvaro savininkui, ypač valdovui, didikui arba bažnyčios pareigūnui. Itin išplėtoti valdovu dvarai buvo senovės Egipte, Persijoje, Romos ir Bizantijos imperijose.

Nuo IV a. gyvavo Romos popiežiaus dvaras (Curia Romana).

Curia Romana.

Manot, kuriozas?

From *co-wiria "community of men: не в носу же ковырять vyrai собрались, o kuriozus daryt.

Kad kur...

Kurija (lat. curia znači: dvor) povijesni je naziv za reprezentativnu kuću, odnosno dvor.

Kūtelėj Jėzus gimė, o ne didelėj kūčioj.

Bažnytiniai ir vienuolynų dvarai Lietuvoje pradėjo kurtis anksčiau už kitus, po 1387 m. Lietuvos krikšto, nes Vidurio ir Vakarų Europos šalių pavyzdžiu sparčiai kuriama bažnytinė žemėvalda plėtojosi labiau, nei bajorų elito.

Senovė.

Plėtros galimybės susilygino tik XV a. antroje pusėje. Nuo tada bažnytiniai dvarai nesiskyrė nuo pasaulietinių.

Juose dirbo bažnytiniai valstiečiai.

Baudžiauninkai, o ne valstiečiai, kaip tai neatrodytų krikščioniška.

Klaipėdos krašte baudžiavos pradžia – XIII a., kai kryžiuočiai baudžiauninkais pavertė kuršius ir lietuvius.

Dwars.

Pora amžių anksčiau: Apie 1020 m. danai laimėjo mūšį Semboje, bet jau po 50 metų jų karalius Svenas pripažįsta: „Sembai nepakenčia jokių ponų.“

Taigi, bažnytiniai ir vienuolynų dvarai Lietuvoje pradėjo kurtis anksčiau už kitus, o juose gavo darbo bažnytiniai baudžiauninkai.

Marijos žemė.

Božnica.

Atleisk, Viešpatie.

Дварим.

Кто же выдворил во двор?

Dwór.

Viskas teisėta.

dvarė́ti, -ė́ja, -ė́jo intr. tižti, lepti.
įdvarė́ti intr. išlepti, ištižti: Et, insenėjo ir indvarė́jo Dglš.

dvarystà sf. (2)
1. baudžiava: Tenai sunki dvarysta J. Par dvarỹstą vis žemė dvaro buvo Brž. Prie dvarỹstos kitap žmonėm buvo gyvent Jz. Mano senelis dar gerai atsimena dvarỹstos laikus Rm. Dvarystą ėjome į dvarą Rgv. Mano būklės žmonės buvo linksmesniai, nor ir dvaryston reikė eit Slm.
2. dvaro turėjimas: Tai tau ir dvarystà, kad į skolas paskendęs Gs.

dvarỹstės sf. pl. (2) Kp
1. žr. dvarystos: Vargo kaip pragare pernelyg spaudžiami dvarystėmis Vaižg. Ka dvarỹstės buvo, kitoniškai gyveno Pš. Kaip aš augau, nebebuvo dvarỹsčių Pn.
2. baudžiavos laikai: Ta žemė nuo dvarỹsčių kapai ir kapai Pc.

2 komentarai:

audrius rašė...

Pirma buvo pirmarimas, po to sekė dvarimas, trečioks susskrebyjo tririmą ir tt. Čia kap su tom rikijom ar reichais ir kitokiom marazmijom.
Va čia šviečias, kad jegovinis dyvas atsirado iš augšiausiojo lygio levitanų-levitų savo pastvai ir pastuxų pažymėtiems šunims, kaip kokis kolxozo jegovojelektrinijenergijijinis-bibiliejinis piemuo.

audrius rašė...

Dvaras
Dvor
Tavoras
Vor
Variagas
Variuga
Devaras
Tevorata
Dievorata
Bogoratas
Bogatyrikiai
Bogačius
Bogas
Bogatas gotas
Bogota
Vagis bogotas
....
Kiek subinėj bekrapštyti akies ieškant, visvien šudą(ššutą) matysi:)