2015-04-19

Kvedlinburgas

Pirmą kartą Kvedlinburgo vardas minimas 922m. karaliaus Henriko I pasirašytame akte. Po Henriko I mirties jo žmona Matilda 936m. įkūrė Šv. Servacijaus moterų vienuolyną, kuriame 1008-1030 m. buvo surašyti Kvedlinburgo analai. Juose pirmą kartą paminėtas Lietuvos vardas.
Valio:)
Henrikas I Paukštininkas (vok. Heinrich der Vogeler, Heinrich der Burgenbauer, Heinrich der Finkler, apie 876 – 936 m. liepos 2 d.MemlebenasSaksonija) – 919-936 m. Rytų frankų karalystės karalius.

Frankai...

Himleris prie Henriko I kapo.
There are indications that Heinrich Himmler saw himself as the reincarnation of the first king of Germany. Nazi ideology referred to Henry as a founding father of the German nation, fighting both the Latin Western Franks and the Slavic tribes of the East, thereby a precursor of the German Drang nach Osten.

Štai koks jau kitas, augsinis, jau Magdės miesto raiteliu vaizduojamas, Šventosios Romos imperatorius:
In 973, shortly before the death of Emperor Otto I, a Reichstag (Imperial Convention) was held at the imperial court in Quedlinburg in which Mieszko, duke of Poland, and Boleslav, duke of Bohemia, as well as numerous other nobles from as far away as Byzantium and Bulgaria, gathered to pay homage to the emperor.

Su kuo juos ir sveikinam.

Meška - Lenkijos įkūrėjas.

Lietuva tuomsyk dar buvo atsiklaupimo būdu neįkurta, bet jau paminėta, Kvedlinburgo moterų vienuolyne, už pusantro tūkstančio kilometrų nuo aprašomo įvykio vietos, patikimai surašytuose popieriuose.

Kurie neišliko, bet užtatai išliko po pusės tūkstantmečio ne mažiau patikimai parašytas pono Fabricijaus Goldschmidt nesufabrikuotas nuorašas.

Ką mes ir švenčiam.

O kaipgi - be jų, mūsų pusėn savo kardus atsukusių geradarių, ir Mėmelio būtume neturėję.

Kas gi būtų mums, mėmėns, ten buvusią gyvenvietę sugriovęs?
1 komentaras:

audrius rašė...

https://de.wikipedia.org/wiki/Sybel-Ficker-Streit