2011-01-27

Mozės šalys

MOZĖS GIMIMAS

Iš 2,2 Moteris pastojo ir pagimdė sūnų. Kai ji pamatė, koks jis buvo gražus, slėpė jį tris mėnesius.

Iš 2,3 Negalėdama ilgiau jo slėpti, ji paėmė iš papiruso nendrių nupintą krepšį, ištepė jį derva ir sakais, įdėjo į jį kūdikį ir nunešusi padėjo nendryne prie upės kranto.

Iš 2,4 Jo sesuo atsistojo kiek toliau, norėdama pamatyti, kas atsitiks.

Iš 2,5 Faraono duktė atėjo prie upės praustis. Jos tarnaitės vaikščiojo upės pakraščiu. Ji pamatė nendryne pintinę ir pasiuntė tarnaitę ją atnešti.

Iš 2,6 Atidarius ją, rado verkiantį berniuką. Jai pagailo jo ir ji tarė: "Šitas yra vienas iš hebrajų kūdikių!"

Iš 2,7 Jo sesuo tarė faraono dukteriai: "Ar norėtum, kad surasčiau hebrajų moterį, kuri maitintų kūdikį?"

Iš 2,8 Faraono duktė jai atsakė: "Eik". Mergaitė nuėjus pakvietė kūdikio motiną.

Iš 2,9 Tada Faraono duktė tarė jai: "Imk šitą kūdikį ir maitink jį! Aš mokėsiu tau už tai". Moteris paėmė kūdikį ir maitino jį.

David Cameron ‘could be a direct descendant of Moses’.

Cameron is a descendent of banker Emile Levita, who came to Britain as a German immigrant in the 1850s.

Kad bankininkų palikuonis, tik padidina tikimybę, kad protėvių tarpe Mozė - juk pastarojo motina sugebėjo gauti pinigų už sūnaus žindymą!

Levita married out of the faith and adopted the trappings of an English gentleman, owning a grouse moor in Wales and sending his four sons to Eton. His son Arthur, a stockbroker, married Steffie Cooper, a relative of King George III, and Mr Cameron’s relationship to the monarchy survives to this day — he is a fifth cousin of the Queen, once removed.


Mozė tad paėmė išpirkimo pinigus iš tų, kurie viršijo levitų išpirktuosius; jis paėmė iš izraeliečių pirmagimių pinigus – vieną tūkstantį tris šimtus šešiasdešimt šekelių, skaičiuojant pagal šventovės šekelį.

Tai šit kodėl mūsiškiai lekia Britanijon!

1. Vietinis 14:01 06-05 IP: 195.14.161.70
Dar viena, nauja motyvacijos priemone vykti dirbti...

Kai šitokios kilmės premjeras, tai šaly yra ką skaičiuoti, kas kad nebe šventovės šekeliais.

Tada VIEŠPATS kalbėjo Mozei: “Kalbėk levitams ir sakyk jiems: ‘Kai paimate iš izraeliečių dešimtinę, mano jums duotą iš jų kaip jūsų dalį, jūs turite atidėti iš jos atnašą VIEŠPAČIUI – dešimtinę nuo dešimtinės.

Kai šalies premjeras levitas, katram pats VIEŠPATS paties Mozės lūpom liepė dešimtinę rinkti, net iš izraeliečių, tai ir sekasi gerai.

O kai koks kubilius...

nusidėjėlis 1. Dievui neklusnus, nuo jo atsitraukęs asmuo (Mt 26,45; Jn 9,16; Rom 5,8 ir kt.); 2. fariziejų ir Rašto aiškintojų supratimu – kas viešai pažeidžia Dievo ar Mozės Įstatymo nuostatus, tad ir mokesčių rinkėjai (Mt 2,16; Lk 7,37; 19,7 ir kt.).

Anot A.Kubiliaus, susitikime iš britų premjero D.Camerono "jautėsi interesas išgirsti, kaip visi kiti praėjo taupymo kelią, kaip pavyko išlaikyti santykinę visuomenės ramybę".

O Amerikoj irgi neblogai.

Tik kurgi amerikonų Mozė susiruošė ir netgi be Yinglish?

Komentarų nėra: