2013-05-26

Apipavidalinimas

Besikalbėdamas su dama, užsiminiau apie man pačiam netikėtą mūsų užsienio reikalų ministro (jau kito, ne to, kuriam laišką rašiau) pareiškimą Izraelyje (rask gi tokiam pokalbiui - su moterim - šitokią temą:)) .

Pašnekovė pasipiktino mūsų ministru, o, kai aš nustebau dėl jos piktinimosi, pasakė šio rašinėlio raktinę frazę:

- Man trūksta informacijos.

Kas ji, informacija?

Iš kur jos gaut?

Informacija (lot. informatio – „išaiškinimas“, „pranešimas“) – žinios apie faktus, įvykius, daiktus, procesus, idėjas, sąvokas ir kitus objektus, kurios kuriame nors kontekste turi kokią nors prasmę.

Kaip?

Gerai, kai netrūksta aiškintojų: sovietmečiu "Tiesa" aiškino; dabar gi, pvz., ex-"Komjaunimo Tiesa" aiškina: matematikos genijus sukūrė narkomafijos, anarchistų ir samdomų žudikų pinigus.

Kokia ataka:)

Kuo narkomafija, anarchistai ir samdomi žudikai iki tolei atsiskaitydavo, ar nuo šiolei jie tik naujaisiais pinigais atsiskaito, mūsų pakeitęs orientaciją informuotojas neaiškina.

Neaiškina ir to, kad Bitcoin'ų galutinis kiekis - fiksuotas.

Taigi, kas tas informavimas?

Информация (от лат. informatio, разъяснение, изложение, осведомлённость) — сведения о чём-либо, независимо от формы их представления. В настоящее время не существует единого определения информации как научного термина.

Information, in its general sense, is "Knowledge communicated or received concerning a particular fact or circumstance." Information cannot be predicted and resolves uncertainty. The uncertainty of an event is measured by its probability of occurrence and is inversely proportional to that. The more uncertain an event is more information is required to resolve uncertainty of that event.

Neblogai.

Kai ką primena.

Information, in its most restricted technical sense, is a sequence of symbols that can be interpreted as a message.

Taigi, netgi techniškai, informacija yra seka, o seka - kažkur veda.

Message ir mišios - iš ten pat...

Grįžkim pas ministrą.

Drąsus - rašo, kad lig šiolei Izraelį perspėti dar niekas nedrįso, tik Hamburgo teismas kai ką išdrįso.

Izraelio pramonė yra išplitusi Vakarų Krante, nes šioje teritorijoje yra pigesnė darbo jėga - o mes esam toks kaip ir Europos Sąjungos Vakarų Krantas Europos Rytuose:)  

Mieloji dama, kuriai pristigo informacijos - taip tik spėju - nežiūrinėjo šitokių žemėlapių, negirdėjo, sakė Henris Kisindžeris.

O mūsų stropieji, dabar jau nebesovietiniai (kokie gi?) informuotojai netgi nesiteikė paaiškinti, kad ginčijamu vadinamas Vakarų Krantas Jungtinių Tautų požiūriu toks nėra: šiuo metu Vakarų Krantas kartu su Gazos Ruožu sudaro Palestinos autonomiją.

Gal nežino, kad Palestinos pripažinimas - it lavina.

Nes mūsų oficialieji informuotojai - proizraeliški ir propinigiški (mano, asmeninis, pastebėjimas).

Gal kas nors, kas turi šitokių nebešlamančių, juos nupirko, paprasčiausiai?

O mus, it avinus, į skolas įvėlė?

Žemę mūsų susiruošė nusipirkt?

Taigi - iš kur tas nemūsiškas, neturintis mokslinio apibrėžimo, žodis - informacija.
information (n.) 
late 14c., "act of informing," from Old French informacion, enformacion "information, advice, instruction," from Latin informationem (nominative informatio) "outline, concept, idea," noun of action from past participle stem of informare (see inform). Meaning "knowledge communicated" is from mid-15c. Information technology attested from 1958. Information revolution from 1969.
inform (v.) 
early 14c., "to train or instruct in some specific subject," from Old French informer "instruct, inform, teach," and directly from Latin informare "to shape, form," figuratively "train, instruct, educate," from in- "into" (see in- (2)) + formare "to form, shape," from forma "form" (see form (n.)). Varied with enform until c.1600. Sense of "report facts or news" first recorded late 14c. Related: Informed; informing.
Įforminimas.

Forma irgi ne mūsų.

Pavidalas.

Informavimas=įformavimas - pavidalo suteikimas.

Apipavidalinimas.

Apipavidalintojai - kaip teatre - geba vilką ėriuko kailiu aprengt, o avinėlį vilku pavaizduot.

Gal esat dizaineriai?

Kas ten?
Kas čia?

Komentarų nėra: