2013-09-28

Israel in Poland

Israel in Palestine.

Israel in Crimea.

Polish Hebrew coins.

Monety polskich Żydów.

Jaki Monety polskich nieŻydów?

Ar gali būti šalyje dviejų rūšių monetos - Žydams ir neŽydams?

Tuo metu Lenkijoj buvo vergija.

Vergams algą kuriom monetom mokėjo - polskich Żydów ar polskich nieŻydów?

O gal ... vergam nereikėjo pinigų, išvis?

Kam jiem, chłopam-kholopam pinigai - ir taip viskuo aprūpinti!

A
, chłopcy?

Būstas, maistas, darbo vieta garantuoti - tuo verganizatorius pasirūpino.

From the founding of the Kingdom of Poland in 1025 through to the early years of the Polish-Lithuanian Commonwealth created in 1569, Poland was the most tolerant country in Europe. Known as paradisus Iudaeorum (Latin for "Paradise for the Jews"), it became a shelter for persecuted and expelled European Jewish communities and the home to the world's largest Jewish community of the time. According to some sources, about three-quarters of all Jews lived in Poland by the middle of the 16th century.

The first extensive Jewish emigration from Western Europe to Poland occurred at the time of the First Crusade in 1098.

The Jews came to form the backbone of the Polish economy and the coins minted by Mieszko III even bear Hebraic markings.

Gesta principum Polonorum states that Princess Judith of Bohemia, wife of Polish Prince Władysław I Herman ransomed many Christians with her own money from the bondage of the Jews.

O kaipgi “Societas christiana”, introduced by Pope Gregory the Great at the end of the 6th century?

Chołop i chłop, крестьяне и христиане.

Ciężka była dola chłopów pańszczyźnianych.

Čia jau po to, kai Kazimieras Didysis mūsų Gedimino paqonę dukrą Aldoną-Oną vedė ir vergiją Lenkijoj panaikino.

O anksčiau buvo dar sunkiau.

According to Samuel Augustus Mitchell, non-free people were emancipated in Poland in 1347 under the Statutes of Casimir the Great issued in Wiślica, although there are indications that some form of slavery, in practice and law, continued at least till the end of the 14th century.

Ask The Rabbi Again.

Israel in Poland...

1 komentaras:

audrius rašė...

Geidiminorum, geidimo novo romaus rumovės, prasdėjo is tori'ja domus Gediminorum, paskvietus domini conus ir parankiškonus daryt norum politikorum sapnavojum per lizdeikum sakalo saksorum von Gniezdo rum .... Gediminaičiais prasdeda perėjimas dinastijos pateptosios palaiminimu in'west'icijų, littaurų medžiokle, įkūrimu aukų aukuro ugnies Vil'novoj užupyje rokiruojant užupius ir matyt perkasant kanalu Gedimino, kalnus ant kurio bolavo miestas Litaurasų, kurių auksu ir prabangiais rumais ramumui iš degtų plytų dominikonų papirkti neišėjo... Novyk, skaldyk ir valdyk...


http://www.britannica.com/EBchecked/topic/227703/Gediminas


http://eo.wikipedia.org/wiki/Litoviaj_judoj


Anksčiau ar vėliau visos sapnų ir meilios piemenų vedų migla išsisklaidys šviesoje ir tiesoje, tik kiek kam lemta gyvenime kartu su ja pragyventi, tai jau valia gamtos ir pačių pasirinkimuose, jei toks yra. Vieni iki pat mirties visais būdais bando atidėti pabudimą nuo sapnų, kitiems pasiseka iki jos pabusti ir praregėti, tik ta sekmė ir kažkokia sąliginė, kai tenka gyventi tarp klajojančių olandų lunatikų ir zombių siekiančių savo auka,-ų, kad numalšinti troškulį... Gal lengviau zombiu apsikrėsti, o gal imunitetas išsivysto? New eidžo kniaziai kunigaikščiai tokie mieli ir pozityvus, kad net visai būtų nieko nuo dietos vedinės-abraominės pereiti prie praninės mitybos su slaptuoju altoriumi spinduliuojančiu šviesą naktyje, kai praveri duris ir pranos šaldytuvinės praneša dieviškas energijų daleles į meile švytinti sielos kūną ...:)