2011-12-02

Elito paslaptys

Elitu (iš prancūzų élitegeriausias, rinktinis) sociologijoje bei bendraja prasme vadinama santykinai nedidelė dominuojanti visuomenės grupė, kuriai būdingi tam tikri išskirtiniai bruožai, savybės, ir kuri suvokia save kaip dominuojančią visuomenėje grupę šių savybių pagrindu. Buitinėje kalboje ir publicistikoje „elitas“ Lietuvoje dažnai tapatinamas su turtingiausia visuomenės dalimi. Kartais skiriami „funkciniai elitai“ ir „valdžios arba valdantys elitai“.

Legionieriai - irgi iš ten, bet jie - ne elitas.

Elito paslaptys slepiasi uždaruose klubuose.

I got a good mind to join a club and beat you over the head with it. [Rufus T. Firefly]

Reklamos pertraukėlė.

Daug ir kitų žmonių laiko savo veiklą paslaptyje. Tik masonai kažkodėl yra krislas akyje. Neviešiname narių, nes tai parašyta mūsų priesaikoje. Gal kitiems tai gali pakenkti karjerai ir panašiai.

Freemasons use signs (gestures), grips or tokens (handshakes) and words to gain admission to meetings and identify legitimate visitors.

Большинство символики заимствовано из иудаизма и христианства, в ритуалах обыгрываются легенды с библейскими персонажами.

Įšventinimo ritualas.

Ezoterinis mokymas.

Ezoterika – ezoterinių pažiūrų, nuostatų laikymasis, t.p. ezoterinis žinojimas; žodis kilęs iš graikų kalbos ἐσωτερικός (esôterikos), kaip žodžio ἔσω (esô), "vidinis", išvestinė sąvoka, reiškianti "susijęs su tuo, kas yra viduje, kas yra slapta, mistiška". Priešingą reikšmę turi sąvokos egzoterinis, egzoteriškas, t. y. išoriškas, atviras.

Anglų kalba terminas esoteric (ezoterinis) pasirodė XVIII a. pradžioje, Tomo Stenlio Filosofijos istorijoje (History of Philosophy), aprašinėjant slėpiningąją Pitagoro mokyklą. Ten sakoma, kad pitagoriečiai buvo skirstomi į "egzoterinius pitagoriečius" (besimokančius, nepašvęstuosius) ir "ezoterinius" (priimtus į "vidinį", pašvęstųjų būrį).

Nemažai ezoterinių žinių mus pasiekė per renesanso tekstus, kuriuose vystomos neoplatonizmo bei hermetizmo idėjos. Vėliau Europos ezoterizmas integravosi į Rozenkroicerių idėjinį pamatą, o dar vėliau persikėlė į masonų judėjimą.

Įvairiose masonybės kilmės teorijose laisvųjų mūrininkų genezė apima labai platų laikotarpį – nuo karaliaus Saliamono šventyklos statybos (X a. pr. m. e.) iki XVII a..

Masonija kaip organizacija atsirado 1717 m. birželio 24 d. įkūrus Didžiąją Londono Ložę.

Prabėgus 33 metams po privataus Anglijos Banko įkūrimo.

Pirmoji Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje masoniškoji organizacija buvo 1776 m. lapkričio 18 d. Vilniuje įkurta „Šv. Karolio riterių“ komandorija, kurios komandoru išrinktas Motiejus Žynievas. 1780 m. Vilniuje jau veikė trys - „Gerojo ganytojo“, „Išminties šventovės“ ir „Uoliojo lietuvio“ - ložės. 1781 m. gruodžio 27 d. Lietuvos masonų organizacijoms suvienyti ir joms vadovauti Vilniuje įsteigta Didžioji provincijos ložė „Lietuvos tobuloji vienybė“.

Po nepriklausomybės atkūrimo 1990 m., Lietuvoje ėmė atgimti masonijos organizacija. 1993 m. rugpjūčio 27 d. Vilniuje įkurta ložė „Renaissance“. Netrukus Vilniuje suburtos dar dvi ložės - 1995 m. liepos 15 d. įkuriama „Vilnius Orient“ ložė ir 1999 m. gegužės 22 d. atkurta ložė „Uolusis lietuvis“. 2002 m. balandžio 13 d. suvienijus šias tris ložes įsteigta nepriklausoma Lietuvos Didžioji ložė, pasaulyje pripažįstama kaip lygiateisė ir lygiavertė tarp kitų šalių Didžiųjų ložių.

Masonų apeigose gausu biblinių motyvų bei vardų. Plačiausiai žinoma vadinamoji Hiramo legenda. Pasak jos, meistrą Hiramą, Saliamono šventyklos statytoją, Jeruzalėje klastingai nužudė trys sąmokslininkai, nesėkmingai bandydami nevertai išgauti meistro slaptažodį.

Gal ne meistro, o Saliamono šventyklos slaptažodį?

A, "laisvieji" "mūrininkai"?

Šį siužetą masonai simboliškai pakartoja įšventinime į „Meistro Mūrininko“ (Master mason) laipsnį.

Kur čia matot mūrijimą?

Tie, kurie šiais laikais nori tapti masonais, privalo būti laisvai išrenkami slaptu balsavimu. Jei jis yra išrenkamas, masonui uždraudžiama viešai atskleisti daugumą savo narystės organizacijoje detalių.

Masonai, kuriems draudžiama viešai atskleisti daugumą savo narystės organizacijoje detalių, sako, kad tai - ne piramidė.

"Sąmokslo teorijų kūrėjų ir ezoterinio ar visuotinio valdymo specialistų portalas" skelbia, kad " tai, kas nėra pažymėta grifu slaptai, gali būti žinoma ir visiems": pažiūrėkim.

Daug veidų iš televizoriaus?

Rotary (angl. rotation – sukimasis, kaita) – tarptautinis labdaros klubas, jungiantis aukštos reputacijos verslininkus ir profesionalus.

Labdarą ratu dalina?

Labdaros klubas ar visuomenės bei verslo valdytojų rotacijos klubas?

Atsirado Rotary 1905 m. vasario 23 d. Čikagoje, JAV.

Neužilgo JAV atsirado FED.

"Kiekvienas klubas yra nepriklausomas ir veikia pagal savo įstatus", iš vienos pusės, ir "Rotary organizacija sudaryta iš klubų, kurie jungiami į apygardas, kurioms vadovauja apygardų valdytojai".

Pirmasis Lietuvos Rotary klubas įkurtas 1934 m. spalio 15 d. Kaune. 1935 m. gegužės 5 d. Kauno Rotušėje Tarptautinio Rotary atstovas iš Suomijos F. Torval įteikė Kauno Rotary klubui jo tarptautinio pripažinimo dokumentą – chartiją – ir ritualinį klubo atributą – medinį plaktuką su varpeliu.

Lietuvos Rotary klubai yra priskirti Danijos apygardai Nr. 1460.

X–XI a. sandūroje aisčiai skyrėsi nuo gretimų kraštų kaip diena ir naktis.

Jie krikščioniškų tautų bendrijoje buvę lyg sala jūroje: dar laikėsi pagonių tikėjimo ir papročių, atkakliai gynėsi nuo antpuolių, dar jautėsi saugūs.

Kaimynai puldavę jų žemes, bet nelabai sėkmingai.

Neužsibūdavo čia nei vikingai, nei slavai, nei danai.

Apie 1020 m. pastarieji laimėjo mūšį Semboje, bet jau po 50 metų jų karalius Svenas pripažįsta: „Sembai nepakenčia jokių ponų.

Rotary klubai veikia laikydamiesi tipinių Rotary klubo įstatų, priimtų 1922 m. Klubui vadovauja jo valdyba: prezidentas ir kiti pareigūnai. Kaip ir visų tarptautinių bei apygardos pareigūnų, jų įgaliojimai baigiasi kiekvienų metų liepos 1 d.

Tarptautinį Rotary administruoja 19 narių Direktorių taryba, kurios nariai yra ir Tarptautinio Rotary prezidentas bei būsimasis prezidentas. Taryba kartu su komitetais, atstovaujančiais visas Rotary pasaulio dalis, susitinka kartą per metų ketvirtį. Generalinis sekretorius, kuris vadovauja apie 450 tarnautojų, dirbančių 9 pasaulio Rotary taškuose. Tarptautinio Rotary centras yra Čikagos priemiestyje Evanstone, Ilinojaus valstijoje, JAV.

Piramidė.

Dar viena.

Masonai pas mus atėjo iš Landynės, o "besisukantys ratu" - iš ten, kur, bent jau formaliai, pasaulio finansų centras perkeltas.

Gal jiems ir konfidencialumas prieinamas?

Iš svetur, iš Vakarų šalelės jie atėjo.

Tada aišku, kodėl.

Bet neaišku, kodėl tose demokratinėmis besivadinančiose ir skaidria ekonomika besididžiuojančiose šalyse, iš kur laisvieji mūrininkai su besisukančiais ratu atėjo pas mus, jiems prireikė slaptumo, rekomendacijų ir slapto balsavimo.

Ir dar.

Kodėl čia ex+duke, o čia - ne ex+lite?

Juk O.Fr. eslite.

Yra ir be ex.

O čia - rotorinis variklis:


Veža.

Komentarų nėra: