2013-01-06

Istorijos pilnatvė

Šįryt "Klasikos" radijas pranešė, kad Lietuva pradeda minėti Žemaičių krikšto 600-metį.

Sužinojau, kad 60 žemaičių atjojo tada, prieš 600 metų, aukščiausion Europos institucijon - Visuotinian bažnyčios susirinkiman Konstance, kur gavo tokią kaip ir demokratinę teisę priimti tikėjimą.

Ligtol buvo netikėliai...

Dar išgirdau cituojant istoriko A.Bumblausko žodžius, jog tik po Žemaičių krikšto Lietuva patyrusi istorijos pilnatvę.

Ir...

Konstanco susirinkimas
– šešioliktasis Visuotinis Bažnyčios susirinkimas, vykęs 1414–1418 m. Konstance (Vokietijoje), švabų, taip taip, žemėj.

Susirinkimą sušaukė
antipopiežius Jonas XXIII imperatoriaus Zigmanto I paliepimu. Iš viso įvyko 45 posėdžiai, kuriuose, be imperatoriaus, dalyvavo 29 kardinolai, 3 patriarchai, 33 arkivyskupai, apie 300 vyskupų, 28 valstybių vadovai ar jų pasiuntiniai. Siekiant išvengti daugumą turėjusių italų nuomonės, buvo sudarytos sąlyginės skirtingų tautų grupės (taip pat ir Lietuvos bei Žemaitijos).

Susirinkimo išvakarėse LDK ir Lenkija nutraukė su Vokiečių ordinu vykusį ginkluotą konfliktą dėl Žemaitijos priklausomybės ir jos christianizacijos bei paprašė Konstanco susirinkimo išspręsti šį klausimą.

Galėjo gal ir be Žalgirio apsieit?

Iš kitos pusės - kokia "christianizacijos pas antipopiežių" vertė?

Susirinkime dalyvavę LDK ir Lenkijos atstovai priklausė vokiečių grupei.

Iš viso į susirinkimą 1415 m. lapkričio 28 d. atvyko 60 krikštą priėmusių Žemaitijos bajorų delegacija.

Panašūs "bajorai" po 525 metų Maskvon Stalino saulės parvežt vyko.

Der volle Name der Baiern lautete ursprünglich keltisch-germanisch baio-warioz. Überliefert ist dieser als Baiwaren, Baioaren, Bajoras, latinisiert Bavarii, Baioarii...

Susirinkimas Žemaitiją paliko politiškai pavaldžią Vokiečių ordinui, tačiau teisę ja krikštyti suteikė Vytautui ir Jogailai. 1417 m. Konstanco susirinkimo sprendimu buvo įsteigta Žemaičių vyskupija.

1415 m. Konstanco susirinkimo sprendimu buvo apkaltintas erezija, pasmerktas ir vėliau ant laužo sudegintas Janas Husas. Kartu su juo sudegintas jo pasekėjas Jeronimas Prahiškis. Jo sudeginimas davė pradžią husitų judėjimui.

Husitai – Jano Huso pasekėjai, Čekijos valstiečių, miestiečių ir smulkiųjų feodalų judėjimo vado jų kovoje prieš vokiečių feodalų ir Romos katalikų bažnyčios viešpatavimą. Husitų judėjimas įgavo itin platų užmojį po to, kai Husas buvo apkaltintas esąs eretikas ir sudegintas ant laužo.

Kas link istorijos pilnatvės...

"Vienaip ar kitaip visa Vakarų istorija yra susijusi su krikščionybe, todėl Žemaitijos krikštas turi europinę reikšmę. Tai yra paskutinis ištisas regionas, kuris buvo pakrikštytas ir tokiu būdu susiformavo Europa. Visa mūsų krašto istorija patyrė pilnatvę tiktai nuo čia", - BNS sakė A.Bumblauskas.

Komentarų nėra: