2014-06-18

European Recovery Plan II

European Recovery Plan:

In November 2008, the European Commission (Dalia Grybauskaitė 2004-2009 m.m. -  Europos Komisijos narė, atsakinga už finansinį programavimą ir biudžetą) presented the European Economic Recovery Plan,[177][178] a plan of 200 billion euros (1.2% of GDP) to fight against the consequences of the economic crisis in the European Union.[179] In reality, the plan is a series of national measures to be implemented by each government, without much coherency between the policies. The measures included incentives to investment, tax cuts


and social measures.Lietuviai recover'ina Europą...


1 komentaras:

audrius rašė...

Lietuvos tarybų sajungos respublika LTSR kompanijų,-oje ES com.partijų su komisare,-sorge įdėjine ir partija komservatorių boikotuoja pilietika-sociumą pačių lietuvių, nes Lietuva, tai JIE CK, JIE VALDYTOJAI-PRIEVAIZDAI viso svieto kompanijos viešpačių. Ar juos galima vadint kitais vardais, jei vardan tos Lietuvos gaudo savo siaurą naudą darydami klusnaus šunėko karjerą globaliame cirke, be teisės net į cirko LTSR ar LDK ar LR frančyzę, o ką jau kalbėtį apie valdžią, viešpatavimą, sargiją visos pačios LT Žemaitijos. Koks viešpats žemių ar padorus žmogus, ar tiesiog žmogus parduos žemę!? Kaip aplamai galima prekiauti žeme, kūnu žmogaus, artimo ar net vergu varge tavo gerovei vargstančiu? Kam žmogui tokie ponai, tokie sargai, gynėjai, kompanjonai? Kam tiems kompanjonams, kuriems dabar tarnauja alia išrinktieji apgaulės budu Lietuvos piliečių, kai atliks savo tamsius darbelius? Gal koks šveicaras ar izraelietis priims savo kompanijon išdavikus savo tautos-žemės!? Aha, tik savo agentus paliks pensionate ar ir tai nusiplaus rankas, kad užkratas neplistų, juk kožnas grobuonis ir bijo būtįi užgrobtu svetimų genų ir panašiai...

Guglėje reik ieškoti: konservatoriai boikotuoja, bo jie mano, kad esa Lietuva.

Sukčius, žulikas visad maskuolis-aktorius-vaidila-...., ieškantis dūrų-kvailių, tačiau įdėmiau pastebėjus ir palyginus(logika, protas,..) galima aiškiai pamatyti tikrus veidus, veiką, darbus vardan ko ar kas didvyriai žemės dydvyrių žemės sergi, rupina, tiesą ir šviesą skleidžia, o kas sielas žemės parduoda.