2014-06-19

Night In The Bank

Šviesu kaip dieną.

Gal diena?

The overnight market is the component of the money market involving the shortest term loan.

In the United States, federal funds are overnight borrowings between banks and other entities to maintain their bank reserves at the Federal Reserve. Banks keep reserves at Federal Reserve Banks to meet their reserve requirements and to clear financial transactions.


In the United States, the federal funds rate is the interest rate at which depository institutions actively trade balances held at the Federal Reserve, called federal funds, with each other, usually overnight, on an uncollateralized basis.

:(

Start ME up!

Vienos nakties paskola - tai Lietuvos banko per paskutinį dienos kliringą atliekamas ir banko įkeistais Lietuvos bankui priimtinais skolos vertybiniais popieriais užtikrinamas bankui pateiktų mokėjimo dokumentų apmokėjimas, kai banko korespondentinėje sąskaitoje nepakanka lėšų. Nuo 1999 m. lapkričio 8 d. Lietuvos bankas kiekvieną darbo dieną nustatydavo vienos nakties paskolų palūkanų normą, kuri yra lygi didžiausiai 1 d. VILIBOR per paskutines 15 kalendorinių dienų (įskaitant ir vienos nakties paskolų palūkanų normos nustatymo dieną) reikšmei, padidintai 2 procentiniais punktais. Vienos nakties paskolų galimybė panaikinta 2004 m. sausio 19.

:(

Lietuvos bankas nuo 2004 m. birželio 7 d. yra suteikęs kredito įstaigoms, kurioms taiko privalomųjų atsargų reikalavimus, galimybę sudaryti su Lietuvos banku dienos ir vienos nakties atpirkimo sandorius. Vienos nakties atpirkimo sandoris - tai atpirkimo sandoris, kuriuo kredito įstaiga atperka iš Lietuvos banko vertybinius popierius ateinančią sistemos LITAS darbo dieną. Vienos nakties atpirkimo sandoris įmanomas tik tuo atveju, jeigu kredito įstaiga pagal dienos atpirkimo sandorį Lietuvos bankui parduotų vertybinių popierių neatpirko sandorio sudarymo dieną. Lietuvos bankas kiekvieną darbo dieną nustato vienos nakties atpirkimo sandorių atpirkimo palūkanų normą, kuri lygi tą dieną Europos centrinio banko taikytai palūkanų normai už naudojimąsi ribinio skolinimosi galimybe

:)

ribinio skolinimosi galimybė

termino šaltinis: 
2012 m. gruodžio 5 d. Europos Centrinio Banko gairės dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) (nauja redakcija) (ECB/2012/27)
statusas: 
Neaprobuota VLKK
apibrėžtis: 
Nuolatinė Eurosistemos galimybė, kuria sandorio šalys gali naudotis, kad gautų vienos nakties paskolą iš NCB iš anksto nurodyta ribinio skolinimosi norma.
apibrėžties šaltinis: 
2012 m. gruodžio 5 d. Europos Centrinio Banko gairės dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) (nauja redakcija) (ECB/2012/27)
angliškas terminas: 
facility (n.)
early 15c., "gentleness," from Middle French facilité, from Latin facilitatem (nominative facilitas) "easiness, ease, fluency, willingness," from facilis "easy" (see facile). Its sense in English moved from "genteelness" to "opportunity" (1510s), to "aptitude, ease" (1530s). Meaning "place for doing something," which makes the word so beloved of journalists and fuzzy writers, first recorded 1872.
facile (adj.)
late 15c., from Middle French facile "easy," from Latin facilis "easy to do" and, of persons, "pliant, courteous," from facere "to do" (see factitious).
factitious (adj.)
1640s, from Latin factitius "artificial," from factus, past participle of facere "do" (source of French faire, Spanish hacer), from PIE root *dhe- "to put, to do" (cognates: Sanskrit dadhati "puts, places;" Avestan dadaiti "he puts;" Old Persian ada "he made;" Hittite dai- "to place;" Greek tithenai "to put, set, place;" Lithuanian deti "to put;" Polish dziać się "to be happening;" Russian delat' "to do;" Old High German tuon, German tun, Old Saxon, Old English don "to do;" Old Frisian dua, Old Swedish duon, Gothic gadeths "a doing;" Old Norse dalidun "they did").
Night In The Bank...


:(

:(

Komentarų nėra: