2014-06-18

Perpetuum mobile

Perpetuum mobile?

 Šįryt Elertė "Klasikos" radijas EthUWOs elertiečiams pranešė, kad Seimas svarstys, ar parduoti žemę užsieniečiams ar užsieniečiai galės būti partijų nariais.

1. Į Europarlamentą kandidatus kelia TIK partijos.

2. Pusė Seimo išrenkama pagal partijų sąrašus.

3. Partijoms rinkimų kartelė nuleista.

4. Partijos yra finansuojamos biudžeto, t.y., mūsų, piliečių, pinigais.

5. Lietuvą tokių partijų Seimas pavertė Kraštu.

6. Seimas dabar susiruošė įtaisyti europinę rekuperaciją partijose.

7. Visa ši konstrukcija maitinama Nekontroliuojamojo Maitintojo Maitintojo ECB pinigais ex nihilo

Šie 7 punktai rodo, kad eurovaldžios parankinių perpetuum mobile yra konstruojamas, nuosekliai.

Šitoks

nepavyko.
.
Bet šitokiu būdu mus mulkinti sekasi neprastai:
.
Perpetuum mobile (Latin, English pronunciation /pəːˌpɛtjʊəm ˈməʊbɪleɪ, ˈməʊbɪli), moto perpetuo (Italian and Portuguese), mouvement perpétuel (French), movimiento perpetuo (Spanish), literally meaning "perpetual motion", means two distinct things:
  1. pieces of music, or parts of pieces, characterised by a continuous steady stream of notes, usually at a rapid tempo
  2. whole pieces, or large parts of pieces, which are to be played repeatedly, often an indefinite number of times.
Perpetuum Mobile – 2008 m. lietuvių ir prancūzų kino juosta. Buvo pristatyta Roterdamo ir Trondheimo kino festivaliuose. Rono šeima iširo, jis prarado darbą ir jau daugiau kaip pusė metų gyvena pas savo draugę Margo. Dienas Ronas leidžia savo vaikystės draugo Adi klube. Ten jis lošia kortomis ir jam visai neblogai sekasi.
Vieną dieną klube jis sutinka Diną – seną Adi bičiulę. Jiedu gana lengvai suartėja, ima lošti poroje ir apsigyvena Rono draugo tuščiame bute. Du nepažįstami žmonės. Jie susitiko pavasarį, dabar – jau ruduo. Jie bijo pažvelgti vienas kitam į akis.
.
Perpetuum mobile!


1 komentaras:

audrius rašė...

Rekuperatorius yra priverstinis oro šalinimo-padavimo įrenginys su šilumokaičiu(kelių tipų), jo naudingumo kooficientas gražinant šilumą-vėsą priklauso nuo aplinkos, tiek uždarose patalpose, tiek įšorėje iš kurios paduodamas šviežias oras.

Lietuvą butina laikyti sandarią, uždarą su priverstiniu oro, tyros, aplinkos, gamtos ir tt padavimų, šalinimu, filtracija tiekimo ir išmetimo linijomis, bei šilumos-sielos-sylų per sylumokaičio sieneles prezervatyvines perdavimu kontaktiniu sienelės lyčio būdu, o trukstamas prarastas sylas-energiją-šilumą papildyti gaminama energija iš bijoresursų vietinių ar atvežtinio kuro(kūros)?

Gal jau Lietuvoj saulė su žžemės vandenimis nebesuka vėjo malūnų, oro čysto neatneša vėjai, upės sustojo, bangos krantų nemala, mariose štilis ir laivės nebeneša, o irkluotojai aires pametę airiams puodus mazgoja?

Nuomoliuose, namuose nuo molio su stogais čikuriniais galima pirkią ar gryčia įsirengti atviroje aplinkoje medžių, sodo ir žmoniškai gyventi gyvenimą žmogumi pirkliu pirkioje ar geros girios geroj grytelėje gerėtis gerovė, juk kiek ten žmogus viduj praleidžia migdamas ar žiemos vakarais, kai aplinkui tiek rupesčio ir gėrybių, o namai atviri, gyvi, kvėpuoja, čysti, jaukus, sveiki, o rekuperatorius nebent pritiktu nebent kolūkio dėl bizniuko kalakutų fermon ar kiaulidėn, maitinan mesčionis...